Auto met verborgen schade gekocht van een garage of dealer? De wet beschermt u!

  • Umit Arslan
  • 3 min / Letselschade

Als u als particulier of consument een (tweedehands) auto heeft gekocht dan wilt u daarmee met plezier kunnen rijden. Maar wat als u kort na aankoop merkt dat er iets mankeert aan uw auto? Kunt u dan nog iets doen tegen de garagehouder of de dealer? Dan moet u dit artikel zeker lezen!

 

Extra bescherming consument

Als u een auto koopt dan dient u geleverd te krijgen wat u op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Deze moet in ieder geval geen gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren. Wat u op grond van de overeenkomst mocht verwachten, hangt bij de koop van een tweedehands auto af van de mededelingen die de verkoper heeft gedaan, het bouwjaar van de auto en de prijs die u voor de auto heeft betaald. Als de auto kort na aankoop iets mankeert en u wilt een beroep doen op non-conformiteit dan moet vaststaan dat de auto een (verborgen) gebrek had op het moment dat u de auto kocht. Als u als particulier een auto heeft gekocht bij een bedrijf dan geniet u extra bescherming van de wet. Het gaat dan om een consumentenkoop. Indien de auto binnen 6 maanden na aflevering gebreken vertoont dan wordt vermoed dat de auto bij aflevering niet goed was (non-conform). Er wordt dan vanuit gegaan dat de auto niet de eigenschappen heeft die u als koper redelijkerwijs mocht verwachten. Het bedrijf dat u de auto heeft verkocht, moet dan bewijzen dat de auto die gebreken nog niet had toen de auto aan u werd verkocht. De verkoper moet aantonen dat het gebrek bijvoorbeeld is ontstaan doordat u als koper verkeerd bent omgegaan met de auto.

 

(Verborgen) gebreken of schade

Of er sprake is van een verborgen gebrek of schade hangt af van de mededelingen die de verkoper heeft gedaan over de auto, het bouwjaar van de auto, de kilometerstand en de prijs die u voor de auto heeft betaald. Als u bijvoorbeeld een twintigjarige auto koopt voor €500,- dan mag u als consument niet verwachten dat een auto voor zo’n laag bedrag onderhoudsvrij is. Van een verborgen gebrek is sprake als het gebrek ten tijde van de aankoop onbekend is geweest voor de koper. Als u het gebrek al kende ten tijde van de aankoop dan wordt dit geacht te zijn verdisconteerd in de koopsom. Voor een gebrek dat al bekend was bij u of u was medegedeeld door de verkoper, kunt u de verkoper niet achteraf aanspreken.

 

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Voor de koop van een (tweedehands) auto geldt dat de auto voor de aankoop door de koper geïnspecteerd moet worden. U heeft als koper een onderzoeksplicht. De verkoper van de auto heeft op zijn beurt een mededelingsplicht. Dit wordt ook wel spreekplicht genoemd. Als de verkoper op de hoogte is van een gebrek dan moet hij dit melden aan de koper. Doet hij dit niet dan kan hij zich niet beroepen op de onderzoeksplicht van de koper en kan er sprake zijn van wanprestatie. In de praktijk kan het lastig zijn om te bewijzen dat de verkoper het gebrek al kende toen hij de auto verkocht.

 

Herstel van de gebreken of ontbinding van de koopovereenkomst

Wanneer sprake is van non-conformiteit dan kunt u de koop niet direct ontbinden. U dient de verkoper eerst in de gelegenheid te stellen de gebreken aan de auto te repareren. U dient de verkoper daarvoor een redelijke termijn te geven. Gaat de verkoper binnen die termijn niet over tot herstel dan kunt u de koopovereenkomst door een rechter laten ontbinden. Ook zou u de gebreken aan de auto door een derde kunnen laten herstellen en de kosten op de verkoper verhalen. Als u de koopovereenkomst ontbindt, dan moet de auto terug naar de verkoper en dan hoort u  het volledige aankoopbedrag terug te krijgen.

 

Jurisprudentie

In een soortgelijk geval hebben wij met succes onze cliënt bijgestaan ten overstaan van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam. De verkoper was bekend met de gebreken van de auto, maar heeft verzuimd onze cliënt hiervan op de hoogte te stellen. Het verzwijgen van het schadeverleden tegenover een koper, betekent dat de verkoper zich niet aan zijn mededelingsplicht heeft gehouden. Om die reden heeft hij de koper het recht ontnomen om af te zien van het kopen van de auto in verband met het schadeverleden ervan. De rechter oordeelt dat er sprake is van dwaling en vernietigt op ons verzoek de koopovereenkomst, waardoor de verkoper eigenaar is gebleven van de auto en de koper de koopsom onverschuldigd heeft voldaan aan de verkoper. De verkoper moet hierdoor de koopsom terug betalen aan onze cliënt.

 

Wilt u meer informatie over deze procedure bij de rechtbank dan kunt u dit nalezen in de geanonimiseerde uitspraak, welke u hierbij aantreft:  Uitspraak Rechtbank Amsterdam.

 

Mocht u een gebrek aan uw pas gekochte auto ontdekken en de verkoper werkt niet mee aan uw reparatieverzoeken of aan het ongedaan maken van de koopovereenkomst, dan helpen wij u graag met deze vervelende situatie. Onze advocaten en juristen zijn gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Schroom niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend intakegesprek.

Google Rating
4.9
Based on 289 reviews
js_loader