Letselschade bij verkeersongevallen

Elk jaar doen zich in Nederland duizenden verkeersongevallen voor. Dit zorgt voor veel materiële schade, maar ook voor het claimen van letselschade door betrokkenen bij een verkeersongeval. 

Een verkeersongeval kan zich in feite in alle verkeerssituaties voordoen. Al rijdt, fietst of loopt u zo oplettend, voorzichtig en zorgvuldig, soms kunt u een verkeersongeluk gewoonweg niet voorkomen. Een ongeluk zit namelijk vaak in een klein hoekje en het kan iedereen overkomen. Daarom is het van belang om te weten wat uw rechten en plichten zijn als verkeersdeelnemer. 

 

Aansprakelijkheid & verzekering

Belangrijk daarbij is om als verkeersdeelnemer de juiste verzekeringen te hebben afgesloten. Als er sprake is van aansprakelijkheid dan kan er in dat geval een beroep worden gedaan op de verzekering. Zo is bij een auto ongeluk belangrijk om te weten dat een eigenaar van een auto volgens de Nederlandse wet minimaal een zogeheten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering of WA-verzekering moet hebben afgesloten. Dit is van belang als u bijvoorbeeld betrokken bent bij een auto ongeluk, waarbij u zelf een verkeersfout heeft gemaakt. In dat geval bent u aansprakelijk voor de schade die de tegenpartij, door uw verkeersfout heeft geleden. Dit kan oplopen tot vele duizenden euro’s. Om zowel u als de andere verkeersdeelnemer(s) in bescherming te nemen, heeft de wetgever deze verzekeringsplicht ingevoerd. 

 

Schade Verzekering Inzittenden (SVI-dekking)

Indien u zich naast de WA-verzekering, die slechts de schade van de tegenpartij dekt, aanvullend wenst te verzekeren, dan kan dat ook. Zo kunt u bijvoorbeeld voor een toeslag op uw maandelijkse verzekeringspremie een zogeheten Schade Verzekering Inzittenden oftewel SVI-dekking toevoegen aan de dekking van uw verzekeringspolis. Hiermee verzekert u ook de inzittende of passagier van uw voertuig voor door de hem of haar geleden schade als gevolg van een verkeersongeval, waarbij u als bestuurder betrokken bent. In sommige gevallen kunt u zelfs als bestuurder van het voertuig aanspraak maken op deze SVI-dekking, zelfs als u zélf de verkeersfout heeft gemaakt. Uiteraard gelden per afgesloten verzekering verschillende voorwaarden per verzekeraar, waardoor u altijd eerst uw polisvoorwaarden moet controleren voor de exacte dekking. 

 

Ongevallen Inzittendenverzekering 

Een andere optie is om een zogeheten Ongevallen Inzittendenverzekering af te sluiten. In dit geval krijgt de inzittende of passagier een vast bedrag uitgekeerd bij overlijden of blijvende invaliditeit. Ook een bestuurder van het voertuig kan onder omstandigheden hierop aanspraak maken. Het nadeel van een Ongevallen Inzittendenverzekering is dat er een vast bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden of blijvende invaliditeit, die ook nog eens per verzekeraar verschilt. Iedere verzekeraar hanteert immers een andere berekening voor het vaststellen van deze schadevergoeding. De schadevergoeding bij een Ongevallen Inzittenden verzekering is dus, anders dan bij de Schade Verzekering Inzittenden (SVI), niet afhankelijk van de werkelijk geleden schade. 

 

Schuldloze derde regeling

De schuldloze derde regeling is door het Verbond van Verzekeraars in het leven geroepen voor situaties waarbij een schuldloze inzittende (bij een motorvoertuig) of schuldloze opzittende (bij een brommer, scooter of motorfiets) dan wel een schuldloze derde betrokken zijn bij een verkeersongeval waarbij meerdere motorrijtuigen zijn betrokken. 

Soms verschillen partijen (en ook verzekeraars) van mening over de vraag bij wie de aansprakelijkheid van de gevolgen van het verkeersongeval ligt. Deze discussie kan soms maanden en in bijzondere situaties zelfs jaren duren. De schuldloze derde regeling is in het leven geroepen  voor de schuldloze derde, die aan het ontstaan van het schadegeval geen schuld treft. U kunt hierbij denken aan een inzittende of passagier, die toevallig in de auto of op de motor zat ten tijde van het ongeval. Voor die situaties hebben de meeste verzekeraars in Nederland zich via het Verbond van Verzekeraars gecommitteerd aan de zogeheten Bedrijfsregeling 7 schuldloze derden. Aan de hand van deze regeling kan bijvoorbeeld de schuldloze derde zich wenden tot de WAM-verzekeraar van een van de betrokken motorrijtuigen voor het verhalen van zijn letselschade. Deze verzekeraar behoort in afwachting van de uitkomst van de discussie over de aansprakelijkheid, de schuldloze derde schadeloos te stellen. Als later komt vast te staan bij welke WAM-verzekeraar de aansprakelijkheid ligt, dan behoort deze verzekeraar op te draaien voor deze schade. 

Soorten verkeersongevallen

Dagelijks ontstaan er in Nederland honderden verkeersongevallen tussen diverse verkeersdeelnemers. Naast de klassieke situatie van een auto ongeval of auto ongeluk met een kop-staartbotsing en een heftige whiplash tot gevolg, kunt u bijvoorbeeld denken aan een fietsongeluk, motorongeluk of scooterongeluk. U kunt echter ook als inzittende of passagier betrokken raken bij een verkeersongeluk in het openbaar vervoer. Een ander denkbaar scenario is dat u als voetganger wordt aangereden door een auto, scooter, motor of fiets.  In elk denkbaar scenario in het verkeer is het mogelijk om letselschade te claimen, indien u als gevolg van de aanrijding lichamelijke schade of geestelijke schade heeft geleden, waarbij een ander een verkeersfout heeft gemaakt. Arslan & Ersoy Advocaten staat jaarlijks honderden slachtoffers van diverse verkeersongevallen bij in het verhalen van hun letselschade.  

 

Verkeersongevallen tussen gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Als er sprake is van een verkeersongeval tussen een of meer gemotoriseerde verkeersdeelnemers of motorrijtuigen, dan is er in feite altijd sprake van een verzekeraar. Dit heeft te maken met het feit dat gemotoriseerde verkeersdeelnemers of motorrijtuigen een verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) moeten hebben afgesloten. Ongeacht de vraag of er een aanrijding is tussen een auto, tractor, vrachtwagen, bus, scooter of motorfiets, er is altijd wel een verzekeraar die de geleden materiele schade en letselschade behoort te vergoeden. Bij niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers is dat echter anders. 

 

Verkeersongevallen tussen gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Indien er sprake is van een aanrijding tussen enerzijds een gemotoriseerde verkeersdeelnemer of een motorrijtuig en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer anderzijds, dan bepaalt de Wegenverkeerswet dat er tot op zekere hoogte een risico-aansprakelijkheid geldt voor de gemotoriseerde verkeersdeelnemer of motorrijtuig. De niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer, zoals een fietser of voetganger wordt aangemerkt als een zwakke verkeersdeelnemer. Als er sprake is van een verkeersongeval waarbij een gemotoriseerde verkeersdeelnemer en een zwakke verkeersdeelnemer is betrokken, dan is in beginsel de gemotoriseerde verkeersdeelnemer aansprakelijk voor de schade van de zwakke verkeersdeelnemer. 

Schuld of verwijtbaarheid aan de zijde van de zwakker verkeersdeelnemer, bijvoorbeeld een fietser of voetganger, hoeft niet te worden aangetoond. De wet bepaalt dat hierop slechts een uitzondering bestaat als de gemotoriseerde verkeersdeelnemer zich op overmacht kan beroepen voor het ontstaan van het ongeval. Hiervan is sprake als de gemotoriseerde verkeersdeelnemer rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt. De lat voor deze uitzondering ligt echter zeer hoog, waardoor een beroep hierop zelden wordt toegewezen in de jurisprudentie. 

Zelfs als er al sprake is van verwijtbaarheid of schuld aan de zijde van de zwakke verkeersdeelnemer, dan nog heeft de zwakke verkeersdeelnemer recht op ten minste 50% schadevergoeding van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Dit wordt alleen anders als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van de zwakke verkeersdeelnemer.

 

Verkeersongevallen tussen niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers

De meest voorkomende situatie hierbij is dat er een verkeersongeval letselschade ontstaat tussen fietsers onderling of tussen een fietser enerzijds en een voetganger anderzijds. Deze zwakke verkeersdeelnemers zijn wettelijk niet verplicht om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit kan in veel gevallen tot problemen leiden, vooral als de aansprakelijke partij geen verhaal biedt voor de schade. Als een der betrokkenen een verkeersfout heeft gemaakt (bijvoorbeeld als fietser géén voorrang verlenen aan overstekende voetganger op het zebrapad), met letselschade tot gevolg, dan kan rust de volledige aansprakelijkheid bij deze partij. Deze schade kan oplopen tot vele duizenden euro’s. Het is daarom ook voor zwakke verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, aan te raden om een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP-verzekering) af te sluiten.  

 

Contact

Heeft u letsel opgelopen als slachtoffer van een verkeersongeval en wilt u uw letselschade verhalen op de aansprakelijke partij? Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen of de gratis letselschadetest te doen om de haalbaarheid van uw claim aan onze advocaten en letselschade specialisten voor te leggen.  

U kunt uw vraag ook voorleggen via het contactformulier, maar u kunt ook bellen met een van onze vestigingen in Amsterdam of Den Haag

Laat u liever uw gegevens achter, zodat wij contact met u opnemen of wilt u ons via WhatsApp benaderen? Dan kan dat uiteraard ook

Letselschade Arslan & Ersoy Advocaten

Waarom Arslan & Ersoy?

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

 • U bent gegarandeerd van hoogwaardige rechtsbijstand en begeleiding
 • U krijgt altijd gespecialiseerde advocaten en letselschadespecialisten
 • U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant
 • U krijgt altijd een vast contactpersoon
 • Wij zijn altijd goed bereikbaar voor u
 • Last but not least: Uw belang staat bij ons altijd voorop!

Hulp bij letselschade verkeersongevallen

Kennismaking Arslan & Ersoy Advocaten
Aansprakelijkheid

Een verkeersongeval brengt vaak diverse problemen met zich. De belangrijkste is bij wie de aansprakelijkheid ligt voor de gevolgen van het verkeersongeval. Daarvoor is van belang om te onderzoeken wie…

Auto ongeluk

Een auto ongeluk is een ongeluk tussen tenminste één auto en een andere verkeersdeelnemers. Een auto ongeluk kan diverse oorzaken hebben. Vaak is de oorzaak onoplettendheid, onervarenheid of…

Fietsongeluk

Een fietsongeluk is een ongeluk tussen tenminste één fietser en een andere verkeersdeelnemer. Een fietsongeluk kan diverse oorzaken hebben. Vaak is de oorzaak onoplettendheid, onervarenheid of…

Kopstaartbotsing

Een kop-staartbotsing wordt ook wel een ongeluk tussen twee motorrijtuigen genoemd, waarbij de kop van de ene auto de staart van de andere auto aanrijdt, met schade tot gevolg voor beide verkeersdeelnemers…

Overigongeval Arslan & Ersoy Advocaten
Openbaar vervoer

Miljoenen mensen maken dagelijks gebruik van het openbaar vervoer. Een verkeersongeval kan zich dan ook voordoen indien u als passagier reist met het openbaar vervoer. U kunt bijvoorbeeld letsel

Inzittende / opzittende / passagier

Een inzittende is de persoon die in het motorvoertuig aanwezig is, terwijl hij niet als bestuurder of chauffeur van het motorvoertuig aangemerkt kan worden. Een opzittende is de persoon die op een…

Aangereden door scooter of motor

Een scooter is een gemotoriseerde tweewieler met twee kleine brede wielen. Een scooter kan een bromfiets zijn, maar ook een snorfiets. Het is dus een verzamelnaam voor zowel bromfietsen als snorfietsen

Aangereden als voetganger

Elk jaar doen zich in het verkeer duizenden verkeersongevallen voor, waarbij voetgangers worden aangereden door auto’s, motorfietsen, scooters, fietsen, bussen en zelfs treinen. De meeste…

Whiplash Arslan & Ersoy Advocaten
Whiplash

Bij een whiplash maakt het hoofd als gevolg van een plotselinge aanrijding een slingerbeweging van achteren en naar voren (of andersom), terwijl het romp niet of niet even snel meebeweegt. Hierdoor raken wervels…

Heeft u eerst advies nodig?

We kunnen u prima adviseren over waar we u het beste mee kunnen helpen.

Onze werkwijze is altijd
simpel, eerlijk & transparant

Kennismaking Arslan & Ersoy Advocaten
1
1e kennismaking

Tijdens een vrijblijvend persoonlijk gesprek inventariseren we samen de zaak. Dit kan bij ons op kantoor of bij u aan huis.

Behandelingzaak Arslan & Ersoy Advocaten
2
Behandeling van uw zaak

We gaan aan de slag met uw zaak met de wetenschap dat in elk denkbare scenario uw belang voor ons leidend is.

Tijdensproces Arslan & Ersoy Advocaten
3
Tijdens het proces

We houden u van begin tot afronding op de hoogte van de vorderingen en zijn ten alle tijde bereikbaar voor u.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Wij staan u bij met raad en daad. Heeft u een juridisch probleem en heeft u bijstand nodig van een advocaat met daadkracht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vraag snel een gratis kennismakingsgesprek aan.  Ik wil teruggebeld wordenIk wil een email ontvangen
  Emine Kaya Arslan & Ersoy Advocaten

  Heeft u liever direct telefonisch contact?

  Neem dan contact op met een van onze vestigingen en we staan u direct te woord.

  Wat onze klanten zeggen

  Ayse Mammoth

  Ik ben heel goed geholpen door de heer Ersoy. Hij nam ruim de tijd om naar mijn verhaal te luisteren en heeft mij goed advies gegeven.

  Saligram Bekir

  Ik kan iedereen aanbevelen om naar Arslan & Ersoy advocaten te gaan. De advocaten zijn behulpzaam en vechten voor je tot het einde.

  Bel ons direct