EVR registratie / CIS register

Bij verzekeringsfraude zal de verzekeraar niet alleen de claim op een schadevergoeding afwijzen, maar ook overgaan tot registraties van de persoonsgegevens van de betrokkene in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Dit register wordt bijgehouden door de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), die via een databank onder meer alle frauderegistraties in het EVR bijhoudt. Financiële dienstverleners, zoals verzekeraars en banken, kunnen hierin inzage verkrijgen. 

 

Gevolgen van een EVR registratie

De gevolgen van een EVR registratie kunnen zeer zwaar zijn. Gedurende de periode waarin u bent geregistreerd in het EVR zal het vrijwel onmogelijk zijn om bijvoorbeeld een hypotheek of lening bij de bank te verkrijgen. Ook het afsluiten van een verzekering zal in deze gevallen bijna nooit lukken. Omdat de gevolgen voor de betrokkenen zo heftig kunnen zijn, is een EVR registratie in het CIS-register of in de CIS-databank aan strenge vereisten onderworpen. 

 

Vereisten voor EVR registratie

Voordat de gegevens in het EVR opgenomen mogen worden, moet de verzekeraar vaststellen of de gedraging een bedreiging vormt voor de belangen van een financiële instelling of de continuïteit of integriteit van de gehele financiële sector. 

Omdat een EVR registratie in het CIS-register of de CIS-databank grote gevolgen voor de geregistreerde kan hebben, mag deze laatste registratie slechts plaatsvinden indien van opzettelijke benadeling van de verzekeraar sprake is, althans van een poging daartoe. Een vermoeden van fraude is daarbij niet voldoende. Gelet hierop mag een verzekeraar bijvoorbeeld niet lichtvaardig overgaan tot een EVR registratie. Voor een succesvolle registratie is dus vereist dat de vastgestelde gedragingen een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld opleveren, in die zin dat de gedragingen in voldoende mate moeten vaststaan. Uitgangspunt daarbij is dat in een gerechtelijke procedure moet kunnen worden aangetoond dat voldoende bewijs aanwezig is om de kwalificatie fraude of een andere strafbare gedraging te dragen.

Daarnaast moet getoetst worden of er een gerechtvaardigd belang is om de gegevens van een betrokkene in het EVR op te nemen. Dit wordt ook wel de proportionaliteitstoets genoemd. Het belang van de verzekeraar en de andere financiële dienstverleners bij registratie van fraude moet meer gewicht in de schaal leggen dan de negatieve gevolgen voor de betrokkenen zelf. De persoonlijke omstandigheden van het geval en de ernst van gedraging spelen hierbij ook een rol. Deze omstandigheden moeten worden meegenomen in de besluitvorming over de duur van de EVR registratie, waarvan het maximum is vastgesteld op 8 jaar.

 

Bent u ten onrechte in het EVR geregistreerd?

Meent u dat u de verzekeraar naar eer en geweten heeft ingelicht en dat u nooit opzettelijk misleidende heeft gedeeld met de verzekeraar en bent u toch als een fraudeur aangemerkt door de verzekeraar? Dan is het tijd om hiertegen op te treden door inschakeling van een deskundige verzekeringsrecht advocaat

Het komt namelijk regelmatig voor dat verzekeraars op oneigenlijke gronden frauderegistraties doen. In dit soort situaties is het raadzaam om een advocaat in de armen te nemen, die gespecialiseerd is in het bijstaan van cliënten die slachtoffer zijn geworden van een onrechtmatige EVR registratie. Bij Arslan & Ersoy Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het bijstaan van cliënten die beschuldigd worden van verzekeringsfraude en die geregistreerd in het EVR. Zo hebben onze advocaten in de afgelopen jaren tientallen cliënten uit het EVR-register gehaald door succesvol te procederen tegen diverse (grote) verzekeraars.   

 

Contact

Bent u ten onrechte als fraudeur geregistreerd in het EVR-register door een verzekeraar en heeft u rechtsbijstand nodig van een gespecialiseerde verzekeringsrecht advocaat? Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier. 

U kunt uw vraag voorleggen via het contactformulier (link naar contactformulier), maar u kunt ook bellen met een van onze vestigingen in Amsterdam of Den Haag

Laat u liever uw gegevens achter, zodat wij contact met u opnemen of wilt u ons via WhatsApp benaderen? Dan kan dat uiteraard ook.

Letselschade Arslan & Ersoy Advocaten

Waarom Arslan & Ersoy?

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

 • U bent gegarandeerd van hoogwaardige rechtsbijstand en begeleiding
 • U krijgt altijd gespecialiseerde advocaten en letselschadespecialisten
 • U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant
 • U krijgt altijd een vast contactpersoon
 • Wij zijn altijd goed bereikbaar voor u
 • Last but not least: Uw belang staat bij ons altijd voorop!

Onze werkwijze is altijd
simpel, eerlijk & transparant

Kennismaking Arslan & Ersoy Advocaten
1
1e kennismaking

Tijdens een vrijblijvend persoonlijk gesprek inventariseren we samen de zaak. Dit kan bij ons op kantoor of bij u aan huis.

Behandelingzaak Arslan & Ersoy Advocaten
2
Behandeling van uw zaak

We gaan aan de slag met uw zaak met de wetenschap dat in elk denkbare scenario uw belang voor ons leidend is.

Tijdensproces Arslan & Ersoy Advocaten
3
Tijdens het proces

We houden u van begin tot afronding op de hoogte van de vorderingen en zijn ten alle tijde bereikbaar voor u.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Wij staan u bij met raad en daad. Heeft u een juridisch probleem en heeft u bijstand nodig van een advocaat met daadkracht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vraag snel een gratis kennismakingsgesprek aan.  Ik wil teruggebeld wordenIk wil een email ontvangen
  Emine Kaya Arslan & Ersoy Advocaten

  Heeft u liever direct telefonisch contact?

  Neem dan contact op met een van onze vestigingen en we staan u direct te woord.

  Wat onze klanten zeggen

  Ayse Mammoth

  Ik ben heel goed geholpen door de heer Ersoy. Hij nam ruim de tijd om naar mijn verhaal te luisteren en heeft mij goed advies gegeven.

  Saligram Bekir

  Ik kan iedereen aanbevelen om naar Arslan & Ersoy advocaten te gaan. De advocaten zijn behulpzaam en vechten voor je tot het einde.

  Bel ons direct