Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is nauw verbonden met het begrip schade. Zodra er schade is geleden door iemand, dan rijst al gauw de vraag wie verantwoordelijk én dus aansprakelijk is voor het ontstaan van deze schade. Een persoon of bedrijf kan aansprakelijk worden gehouden voor de schade die hij heeft teweeggebracht. Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van de geleden schade.

Aansprakelijkheid kan ontstaan uit verschillende bronnen en oorzaken. In het recht maken wij een onderscheid tussen contractuele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid die uit de wet voortvloeit.

 

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid is aan de orde wanneer een van de partijen bij een overeenkomst de op hem of haar rustende verbintenis niet nakomt. Goederen worden bijvoorbeeld niet, niet op tijd of in slechte staat geleverd. Ook kunt u denken aan een partij die niet, niet tijdig of onvolledig betaalt voor aan hem geleverde goederen. De partij die er belang bij heeft kan dan nakoming vorderen via een zogeheten ingebrekestelling: een laatste redelijke termijn die wordt gegeven aan een partij om zijn contractuele verbintenis na te komen. Komt hij deze verbintenis alsnog niet na, dan is er sprake van wanprestatie. Hij is dan genoodzaakt de schade te vergoeden die de benadeelde partij heeft geleden. Dit vraagstuk komt dan ook voor in zowel zakelijke als particuliere contracten.

 

Aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet

Aansprakelijkheid kan echter ook voortvloeien uit de wet. De meest voorkomende situaties die hieronder vallen zijn te kwalificeren als onrechtmatige daad. De wet bepaalt dat hij die tegenover een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, de schade die de ander heeft geleden, dient te vergoeden. Het gaat hierbij om gevallen waarin iemand in strijd handelt met de wet of hetgeen in het maatschappelijk verkeer als onbetamelijk wordt gezien, als gevolg waarvan een ander schade lijdt. Dit kan het geval zal als bijvoorbeeld een automobilist een fietser of voetganger aanrijdt, maar ook wanneer een persoon schade toebrengt aan een ander persoon of zaak, zonder dat hij daartoe gerechtigd of bevoegd was.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Onder omstandigheden kan er ook sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad, indien een bestuurder van een vennootschap bijvoorbeeld wist of behoorde te weten dat de vennootschap een verplichting is aangegaan die de vennootschap niet kon nakomen. Het vraagstuk van onrechtmatige daad speelt niet alleen een rol in particuliere geschillen, maar ook in zakelijke en ondernemingsrechtelijke geschillen. 

 

Neem contact op

Onze advocaten en specialisten hebben regelmatig te maken met uiteenlopende kwesties en geschillen die vallen onder het aansprakelijkheidsrecht. Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in het aansprakelijkheidsrecht? Dan bent u bij Arslan & Ersoy Advocaten aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact op met een van onze deskundigen.

Waarom Arslan & Ersoy?

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

  • U bent gegarandeerd van hoogwaardige rechtsbijstand en begeleiding
  • U krijgt altijd gespecialiseerde advocaten en letselschadespecialisten
  • U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant
  • U krijgt altijd een vast contactpersoon
  • Wij zijn altijd goed bereikbaar voor u
  • Last but not least: Uw belang staat bij ons altijd voorop!

Hulp bij aansprakelijkheidsrecht

Kennismaking Arslan & Ersoy Advocaten
Advocaat

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in alle facetten van het aansprakelijkheidsrecht. Heeft u professioneel advies of gedegen rechtsbijstand nodig in een kwestie die wordt beheerst door het aansprakelijkheidsrecht?

Bestuurdersaansprakelijkheid

In beginsel is een rechtspersoon (bijvoorbeeld een NV, BV, stichting of een vereniging) zelfstandig drager van rechten en plichten. Als zodanig wordt een rechtspersoon gelijkgesteld met een natuurlijk persoon…

Behandelingzaak Arslan & Ersoy Advocaten
Onrechtmatige daad

Het leerstuk van de onrechtmatige daad is gebaseerd op artikel 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel vormt de grondslag voor een vordering tot schadevergoeding. Zodra namelijk is voldaan aan…

Letselschade Arslan & Ersoy Advocaten
Wanprestatie

Wanprestatie doet zich voor in situaties waarin partijen een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan en waarbij een partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt…

Heeft u eerst advies nodig?

We kunnen u prima adviseren over waar we u het beste mee kunnen helpen.

We zijn trots op wat onze
cliënten van ons vinden

Very helpful lawyers, swift in replies, accurate and on top of that: very friendly. Highly recommended.
Margo S
Margo S
13:21 23 Aug 18
I had the luck to be represented by Mr. U Arslan in a international corporate law case. Besides his thorough knowledge and experience in the subject matter, Mr. U Arslan demonstrated an impressive capacity to analyze information, convey messages and advise me towards an optimal course of action in an efficient manner. His qualities were essential for taking my case to a favourable end, for which I am grateful.
Sub Colors
Sub Colors
08:05 03 Jun 20
Mijn zaak duurde bijna 2 jaar door een hardnekkige blessure wat door een aanrijding kwam. Gelukkig had ik meneer Muhammad Arslan als belangenbehartiger wie voor mij veel betekend heeft in die periode. Doordat er met mij gebeld werd met vragen zoals "hoe het gaat" en niet gelijk over te springen op de zaak heb ik altijd zeer gewaardeerd. Er waren fases hierin waarin ik totaal geen trek had in het bespreken van mijn zaak. In 2019 tot 2 maal toe op de OK. Meneer Arslan was hierbij nauw betrokken door de positieve inpraat en wat ik zelf heel humaan heb ervaren en niet het gevoel had dat ik maar een financiële gebruiks tool ben. Natuurlijk zat er een zakelijke kant maar dat menselijke is belangrijker aangezien in mij geval de pijn hoog zat. Na bijna 2 jaar kan ik nu zeggen dat ik dit zaak achter me kan laten en dit was niet mogelijk geweest zonder de heer Muhammad Arslan. Ik raad iedereen aan om bij Arslan&Ersoy in Den Haag zijn letselschade te laten behartigen vanwege de zakelijke aspecten maar zeer zeker ook vanwege het menselijke aspect.
Diffo Sound
Diffo Sound
11:33 01 May 20
Ik heb samen kunnen werken met Muhammed Arslan na een heftig ongeluk waarbij ik klachten had aan mijn nek, schouder etc. Uiteindelijk ben ik heel erg tevreden en uitstekend geholpen. Iedereen met de vraag waar moet ik zijn na een ongeval zeg ik hier!
Ali Arpacay
Ali Arpacay
14:42 18 May 20
Hele goede ervaring gehad met dit advocatenkantoor. Had een zaak lopen voor letsel, dat is toegebracht tijdens een ongeluk. Arslan & Ersoy Advocaten is mij uitstekend tot dienst geweest. Zeker een aanbeveling!
S P
S P
14:47 18 May 20
Bel ons direct
Umit Arslan Arslan & Ersoy Advocaten
Ümit Arslan

Advocaat & Partner

Zal ik u even bellen?

Laat hieronder uw naam en telefoonnummer achter en ik bel u zo snel mogelijk.