Onrechtmatige daad

Het leerstuk van de onrechtmatige daad is gebaseerd op artikel 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel vormt de grondslag voor een vordering tot schadevergoeding. Zodra namelijk is voldaan aan de vereisten voor het aannemen van een onrechtmatige daad, ontstaat er een verplichting tot schadevergoeding.

 

Onrechtmatigheid van de gedraging 

Allereerst is de onrechtmatigheid van een gedraging van belang. Deze gedraging kan bestaan uit een doen of nalaten. De wet onderscheidt drie vormen van onrechtmatigheid: 

 • een inbreuk op een recht (bijvoorbeeld inbreuk op een merkrecht of auteursrecht);
 • een doen of nalaten in strijd met een wettelijke bepaling (bijvoorbeeld openlijke geweldpleging of vernieling);
 • een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is (bijvoorbeeld gevaarzetting of het verrichten van een beroepsfout).

De onrechtmatigheid van een gedraging wordt weggenomen als er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer degene die schade lijdt toestemming heeft gegeven voor de gedraging, maar ook als er sprake is van overmacht, noodweer of een wettelijk gegeven bevoegd bevel. 

 

Toerekenbaarheid 

Voor het aannemen van onrechtmatige daad is ook een vereiste dat er sprake is van toerekenbaarheid. Van toerekenbaarheid is sprake als de dader een fout heeft gemaakt of schuldig is aan de gedraging. Toerekening is ook aan de orde indien de onrechtmatige gedraging volgens de wet of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van de dader komt.

 

Schade 

Een onmisbaar element voor het aannemen van een onrechtmatige daad is schade. Als er geen schade is geleden door de onrechtmatige gedraging, dan vervalt het recht tot het eisen van een schadevergoeding. De wet bepaalt dat onder schade valt vermogensschade en ander nadeel. Vermogensschade omvat tevens geleden verlies of gederfde winst. Onder ander nadeel kan worden verstaan immateriële schade. Hiervan is sprake als het gaat om schade die niet uit te drukken is in geld, zoals smartengeld

 

Causaal verband 

Een ander onmisbaar element voor het aannemen van een onrechtmatige daad is de aanwezigheid van causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging en de geleden schade. Als dit causaal verband ontbreekt, dan vervalt het recht tot het eisen van een schadevergoeding.

 

Relativiteitsvereiste

Ten slotte bepaalt de wet dat een schadevergoedingsplicht uitsluitend bestaat indien de geschonden norm strekt tot bescherming tegen de schade die de benadeelde lijdt. Dit wordt ook wel het relativiteitsvereiste wordt genoemd. 

 

Contact

Onze advocaten en specialisten zijn gespecialiseerd in kwesties die gerelateerd zijn aan onrechtmatige daad en de daaruit voortvloeiende schadevergoedingsplicht. Heeft u te maken met een kwestie die mogelijk als een onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd? Wij staan u graag bij met raad en daad. 

U kunt uw vraag voorleggen via het contactformulier, maar u kunt ook bellen met een van onze vestigingen in Amsterdam of Den Haag

Laat u liever uw gegevens achter, zodat wij contact met u opnemen of wilt u ons via WhatsApp benaderen? Dan kan dat uiteraard ook 

Letselschade Arslan & Ersoy Advocaten

Waarom Arslan & Ersoy?

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

 • U bent gegarandeerd van hoogwaardige rechtsbijstand en begeleiding
 • U krijgt altijd gespecialiseerde advocaten en letselschadespecialisten
 • U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant
 • U krijgt altijd een vast contactpersoon
 • Wij zijn altijd goed bereikbaar voor u
 • Last but not least: Uw belang staat bij ons altijd voorop!

Onze werkwijze is altijd
simpel, eerlijk & transparant

Kennismaking Arslan & Ersoy Advocaten
1
1e kennismaking

Tijdens een vrijblijvend persoonlijk gesprek inventariseren we samen de zaak. Dit kan bij ons op kantoor of bij u aan huis.

Behandelingzaak Arslan & Ersoy Advocaten
2
Behandeling van uw zaak

We gaan aan de slag met uw zaak met de wetenschap dat in elk denkbare scenario uw belang voor ons leidend is.

Tijdensproces Arslan & Ersoy Advocaten
3
Tijdens het proces

We houden u van begin tot afronding op de hoogte van de vorderingen en zijn ten alle tijde bereikbaar voor u.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Wij staan u bij met raad en daad. Heeft u een juridisch probleem en heeft u bijstand nodig van een advocaat met daadkracht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vraag snel een gratis kennismakingsgesprek aan.  Ik wil teruggebeld wordenIk wil een email ontvangen
  Emine Kaya Arslan & Ersoy Advocaten

  Heeft u liever direct telefonisch contact?

  Neem dan contact op met een van onze vestigingen en we staan u direct te woord.

  Wat onze klanten zeggen

  Ayse Mammoth

  Ik ben heel goed geholpen door de heer Ersoy. Hij nam ruim de tijd om naar mijn verhaal te luisteren en heeft mij goed advies gegeven.

  Saligram Bekir

  Ik kan iedereen aanbevelen om naar Arslan & Ersoy advocaten te gaan. De advocaten zijn behulpzaam en vechten voor je tot het einde.

  Bel ons direct