Wanprestatie

Wanprestatie doet zich voor in situaties waarin partijen een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan en waarbij een partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In dat geval schiet die partij tekort in de nakoming van zijn verplichting uit de overeenkomst en pleegt hij wanprestatie. Dit leerstuk is geregeld in artikel 74 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

Dit wetsartikel bepaalt dat iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de schuldenaar verplicht de schade die de schuldeiser daardoor lijdt, te vergoeden. Dit is slechts anders indien de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.

 

Toerekenbaarheid 

Wil er sprake zijn van wanprestatie, dan moet derhalve sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de schuldenaar. De toerekenbaarheid van een tekortkoming ontbreekt bijvoorbeeld als er sprake is van overmacht. Hiervan is sprake wanneer de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wordt veroorzaakt door een omstandigheid die buiten de schuld van de schuldenaar is gelegen. U kunt hierbij denken aan externe omstandigheden, die buiten uw invloedssfeer liggen en niet voor uw rekening komen. 

 

Nakoming is al dan niet blijvend onmogelijk

Een tekortkoming die wel aan de schuldenaar kan worden toegerekend, verplicht de schuldenaar tot schadevergoeding. Hierbij is ook belangrijk om te weten of nakoming van de overeenkomst al dan niet blijvend onmogelijk is. Indien er sprake is van een situatie waarbij nakoming blijvend onmogelijk is, dan ontstaat de schadevergoedingsplicht direct en behoeft de schuldenaar niet schriftelijk in gebreke gesteld te worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het tenietgaan van een product dat geleverd had moeten worden. 

Wanneer nakoming van de overeenkomst niet blijvend onmogelijk is, dan bepaalt de wet dat de schuldenaar eerst in verzuim hoort te verkeren. Hiervoor is vereist dat de schuldenaar schriftelijk in gebreke wordt gesteld door de schuldeiser. Dit kan bijvoorbeeld via een sommatiebrief. Indien de schuldenaar niet presteert binnen de gestelde redelijke termijn, dan treedt het verzuim in na verloop van de in de brief gestelde termijn. Een ingebrekestelling is dus een voorwaarde voor het ontstaan van het verzuim van de schuldenaar.

 

Contact

Onze advocaten en specialisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van geschillen die te maken hebben met wanprestatie. Heeft u een vraag over wanprestatie en een eventueel recht op schadevergoeding? Wij staan u graag bij met raad en daad. 

U kunt uw vraag voorleggen via het contactformulier, maar u kunt ook bellen met een van onze vestigingen in Amsterdam of Den Haag

Laat u liever uw gegevens achter, zodat wij contact met u opnemen of wilt u ons via WhatsApp benaderen? Dan kan dat uiteraard ook 

Letselschade Arslan & Ersoy Advocaten

Waarom Arslan & Ersoy?

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

 • U bent gegarandeerd van hoogwaardige rechtsbijstand en begeleiding
 • U krijgt altijd gespecialiseerde advocaten en letselschadespecialisten
 • U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant
 • U krijgt altijd een vast contactpersoon
 • Wij zijn altijd goed bereikbaar voor u
 • Last but not least: Uw belang staat bij ons altijd voorop!

Onze werkwijze is altijd
simpel, eerlijk & transparant

Kennismaking Arslan & Ersoy Advocaten
1
1e kennismaking

Tijdens een vrijblijvend persoonlijk gesprek inventariseren we samen de zaak. Dit kan bij ons op kantoor of bij u aan huis.

Behandelingzaak Arslan & Ersoy Advocaten
2
Behandeling van uw zaak

We gaan aan de slag met uw zaak met de wetenschap dat in elk denkbare scenario uw belang voor ons leidend is.

Tijdensproces Arslan & Ersoy Advocaten
3
Tijdens het proces

We houden u van begin tot afronding op de hoogte van de vorderingen en zijn ten alle tijde bereikbaar voor u.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Wij staan u bij met raad en daad. Heeft u een juridisch probleem en heeft u bijstand nodig van een advocaat met daadkracht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vraag snel een gratis kennismakingsgesprek aan.  Ik wil teruggebeld wordenIk wil een email ontvangen
  Emine Kaya Arslan & Ersoy Advocaten

  Heeft u liever direct telefonisch contact?

  Neem dan contact op met een van onze vestigingen en we staan u direct te woord.

  Wat onze klanten zeggen

  Ayse Mammoth

  Ik ben heel goed geholpen door de heer Ersoy. Hij nam ruim de tijd om naar mijn verhaal te luisteren en heeft mij goed advies gegeven.

  Saligram Bekir

  Ik kan iedereen aanbevelen om naar Arslan & Ersoy advocaten te gaan. De advocaten zijn behulpzaam en vechten voor je tot het einde.

  Bel ons direct