Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is aan de orde als er sprake is van het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met het doel een uitkering te krijgen, waarop men normaliter geen recht op zou hebben. Alle verzekeraars in Nederland hebben wel een Afdeling Speciale Zaken die verzekeringsfraude opspoort en maatregelen hiertegen neemt. 

Bij evidente gevallen van verzekeringsfraude, waarbij door de verzekeraar deugdelijk onderzoek is verricht en de onderzoeksresultaten ondubbelzinnig tot de conclusie van verzekeringsfraude leiden, is het toe te juichen dat hiertegen wordt opgetreden. Indien het echter om gevallen gaat waarbij de conclusie voor meerdere uitleg vatbaar is, waaronder het scenario dat de betrokkene zich niet schuldig heeft gemaakt aan verzekeringsfraude, dan kunnen verzekerden of andere betrokkenen ten onrechte benadeeld worden door de zware maatregelen van de verzekeraar. 

 

De gevolgen van verzekeringsfraude

Als de verzekeraar ervan overtuigd is dat er sprake is van verzekeringsfraude, dan zal allereerst de claim op een schadevergoeding worden afgewezen. Daarnaast zal de verzekeraar de persoonsgegevens van de betrokkene plaatsen in het interne Incidentenregister en het zogeheten Extern Verwijzingsregister (EVR). Dit register wordt bijgehouden door de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), die via een databank onder meer alle frauderegistraties in het EVR bijhoudt. Financiële dienstverleners, zoals verzekeraars en banken, kunnen hierin inzage verkrijgen. Het interne Incidentenregister is slechts bedoeld voor de eigen medewerkers van de desbetreffende verzekeraar en de aan de verzekeraar gelieerde rechtspersonen. 

Naast de afwijzing van de schadeclaim en de registratie van de persoonsgegevens in het interne Incidentenregister, alsmede registratie in het EVR oftewel de CIS-registratie, kan de verzekeraar de gemaakte onderzoekskosten vorderen van de persoon die zij van verzekeringsfraude beticht. De verzekeraar zal in deze gevallen namelijk menen dat de persoon die verzekeringsfraude heeft gepleegd een onrechtmatige daad jegens haar heeft gepleegd, waardoor zij aanspraak kan maken op vergoeding van de schade die zij hierdoor heeft geleden. 

  

Meest voorkomende gevallen van verzekeringsfraude

De meest voorkomende gevallen van verzekeringsfraude is het ‘ensceneren’ van een schadeveroorzakende gebeurtenis, zoals een in scène gezette brand, diefstal of aanrijding. Een andere vorm van veel voorkomende verzekeringsfraude is het claimen van meer schade dan de schade die men daadwerkelijk heeft geleden. Dit wordt ook wel ‘majoreren’ genoemd. Daarnaast zijn gevallen bekend waarbij de verzekerde bijvoorbeeld bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst bepaalde vragen over het schadeverleden aantoonbaar onjuist heeft ingevuld, waarna de verzekeraar hierop terugkomt zodra er een schadeclaim wordt ingediend.   

 

Bent u ten onrechte van verzekeringsfraude beticht?

Meent u dat u de verzekeraar naar eer en geweten heeft ingelicht en dat u nooit opzettelijk misleidende heeft gedeeld met de verzekeraar en bent u toch als een fraudeur aangemerkt door de verzekeraar? Dan is het tijd om hiertegen op te treden door inschakeling van een deskundige verzekeringsrecht advocaat

Het komt namelijk regelmatig voor dat verzekeraars op oneigenlijke gronden deze frauderegistraties doen. In dit soort situaties is het raadzaam om een advocaat in de armen te nemen, die gespecialiseerd is in het bijstaan van verzekerden die beschuldigd worden van verzekeringsfraude. Bij Arslan & Ersoy Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het bijstaan van cliënten die beschuldigd worden van verzekeringsfraude. Zo hebben onze advocaten in de afgelopen jaren tientallen cliënten uit de frauderegisters gehaald door succesvol te procederen tegen diverse (grote) verzekeraars.  

 

Contact

Bent u ten onrechte voor fraudeur uitgemaakt door een verzekeraar en heeft u rechtsbijstand nodig van een gespecialiseerde verzekeringsrecht advocaat? Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.

U kunt uw vraag voorleggen via het contactformulier, maar u kunt ook bellen met een van onze vestigingen in Amsterdam of Den Haag

Laat u liever uw gegevens achter, zodat wij contact met u opnemen of wilt u ons via WhatsApp benaderen? Dan kan dat uiteraard ook

Letselschade Arslan & Ersoy Advocaten

Waarom Arslan & Ersoy?

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

 • U bent gegarandeerd van hoogwaardige rechtsbijstand en begeleiding
 • U krijgt altijd gespecialiseerde advocaten en letselschadespecialisten
 • U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant
 • U krijgt altijd een vast contactpersoon
 • Wij zijn altijd goed bereikbaar voor u
 • Last but not least: Uw belang staat bij ons altijd voorop!

Onze werkwijze is altijd
simpel, eerlijk & transparant

Kennismaking Arslan & Ersoy Advocaten
1
1e kennismaking

Tijdens een vrijblijvend persoonlijk gesprek inventariseren we samen de zaak. Dit kan bij ons op kantoor of bij u aan huis.

Behandelingzaak Arslan & Ersoy Advocaten
2
Behandeling van uw zaak

We gaan aan de slag met uw zaak met de wetenschap dat in elk denkbare scenario uw belang voor ons leidend is.

Tijdensproces Arslan & Ersoy Advocaten
3
Tijdens het proces

We houden u van begin tot afronding op de hoogte van de vorderingen en zijn ten alle tijde bereikbaar voor u.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

Wij staan u bij met raad en daad. Heeft u een juridisch probleem en heeft u bijstand nodig van een advocaat met daadkracht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Vraag snel een gratis kennismakingsgesprek aan.  Ik wil teruggebeld wordenIk wil een email ontvangen
  Emine Kaya Arslan & Ersoy Advocaten

  Heeft u liever direct telefonisch contact?

  Neem dan contact op met een van onze vestigingen en we staan u direct te woord.

  Wat onze klanten zeggen

  Ayse Mammoth

  Ik ben heel goed geholpen door de heer Ersoy. Hij nam ruim de tijd om naar mijn verhaal te luisteren en heeft mij goed advies gegeven.

  Saligram Bekir

  Ik kan iedereen aanbevelen om naar Arslan & Ersoy advocaten te gaan. De advocaten zijn behulpzaam en vechten voor je tot het einde.

  Bel ons direct