Welke zaken vallen onder het verzekeringsrecht?

Het leven zit vol met risico’s. Niet iedereen houdt echter van risico’s. In veel gevallen wil men zich goed voorbereid hebben op bepaalde risico’s, vooral als deze tot schade kunnen leiden. Zo kan een brand, diefstal, aanrijding, verkeersongeval of een bedrijfsongeval tot aanzienlijke materiële schade en immateriële schade leiden. Tegen deze risico’s kan men zich verzekeren bij een verzekeraar.   

 

Wat is een verzekering? 

Een verzekering is een overeenkomst die u aangaat met uw verzekeraar. Een polis vormt het bewijs van deze overeenkomst. Hierin wordt kort beschreven tegen welk risico u bent verzekerd. Verder wordt in de polis verwezen naar de polisvoorwaarden. Dit zijn de voorwaarden die uw verzekeraar op de afgesloten verzekering van toepassing verklaart. Sommige verzekeringen zijn vrijwillig, zoals bijvoorbeeld een inboedelverzekering of een rechtsbijstandsverzekering. Andere verzekeringen bent u verplicht om af te sluiten, zoals bijvoorbeeld een zorgverzekering of een autoverzekering als u eigenaar bent van een auto. 

 

Wat houdt het verzekeringsrecht in?

Het verzekeringsrecht bepaalt de rechtsverhouding tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer of de verzekerde. Het verzekeringsrecht is ook nauw verbonden met het aansprakelijkheidsrecht. Bij het ontstaan van schade is immers ook altijd van belang om te weten bij wie de aansprakelijkheid ligt en wie deze schade moet vergoeden. 

 

Discussie met de verzekeraar

Daar waar er schade ontstaat en er verzekeraars bij betrokken zijn, ontstaat er vaak discussie over de uitleg van de verzekeringsovereenkomst. De discussie kan zich voordoen over de polisdekking, maar ook over de omvang van de uit te keren schade. Een geschil met de verzekeraar kan zich voordoen  met uw eigen verzekeraar, zoals bijvoorbeeld de situatie waarbij de inboedel van uw woning door een lekkage is beschadigd en u een aanspraak maakt op uw eigen inboedelverzekering. U kunt echter ook een geschil hebben met de verzekeraar van de tegenpartij, die u aansprakelijk acht voor uw schade. U kunt daarbij denken aan het verhalen van uw materiele schade en immateriële schade op de WAM-verzekeraar van de automobilist, die u bij een verkeersongeval heeft aangereden.  In dit soort gevallen is het raadzaam om een deskundige advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het verzekeringsrecht.  

 

Fraude met verzekeringen

De ervaring leert dat veel verzekeraars bepaalde claims gauw als fraude aanmerken. De kwestie wordt dan de afdeling Speciale Zaken van de desbetreffende verzekeraar ter hand genomen, waarbij er een fraude onderzoek wordt verricht. Hierbij wordt naast de rechtmatigheid van de claim alle omstandigheden van het geval onderzocht. Als er vervolgens aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat er sprake is van verzekeringsfraude, kunnen de persoonsgegevens van de verzekerde worden geregistreerd in het zogeheten Incidentenregister (interne registratie), maar ook in het Extern Verwijzingsregister (EVR-registratie). Dit kan tot desastreuze gevolgen leiden voor de verzekerde. Niet alleen de verzekeringsclaim wordt afgewezen, maar de verzekerde wordt ook als fraudeur opgenomen in het EVR-register, waardoor alle financiële instellingen en verzekeraars dit kunnen zien. Als klap op de vuurpijl kan het zelfs zo ver gaan dat ook de door de verzekeraar gemaakte onderzoekskosten op de verzekerde worden verhaald. 

Het komt regelmatig voor dat verzekeraars op oneigenlijke gronden deze frauderegistraties doen. In dit soort situaties is het raadzaam om een advocaat in de armen te nemen, die gespecialiseerd is in het bijstaan van verzekerden die beschuldigd worden van verzekeringsfraude. Bij Arslan & Ersoy Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het bijstaan van cliënten die beschuldigd worden van verzekeringsfraude. Zo hebben onze advocaten verzekeringsrecht in de afgelopen jaren tientallen cliënten uit de frauderegisters gehaald door succesvol te procederen tegen diverse (grote) verzekeraars.   

 

Contact

Heeft u een geschil met een verzekeraar en heeft u rechtsbijstand nodig van een gespecialiseerde advocaat? Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.

U kunt uw vraag voorleggen via het contactformulier, maar u kunt ook bellen met een van onze vestigingen in Amsterdam of Den Haag

Laat u liever uw gegevens achter, zodat wij contact met u opnemen of wilt u ons via WhatsApp benaderen? Dan kan dat uiteraard ook.

Waarom Arslan & Ersoy?

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

  • U bent gegarandeerd van hoogwaardige rechtsbijstand en begeleiding
  • U krijgt altijd gespecialiseerde advocaten en letselschadespecialisten
  • U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant
  • U krijgt altijd een vast contactpersoon
  • Wij zijn altijd goed bereikbaar voor u
  • Last but not least: Uw belang staat bij ons altijd voorop!

Hulp bij het verzekeringsrecht

Kennismaking Arslan & Ersoy Advocaten
Advocaat

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in alle facetten van het verzekeringsrecht. Heeft u professioneel advies of gedegen rechtsbijstand nodig van een advocaat in kwestie die wordt beheerst door het verzekeringsrecht

Indienen Arslan & Ersoy Advocaten
EVR registratie / CIS register

Bij verzekeringsfraude zal de verzekeraar niet alleen de claim op een schadevergoeding afwijzen, maar ook overgaan tot registraties van de persoonsgegevens van de betrokkene in het Extern Verwijzingsregister (EVR)

Aansprakelijkheidbedrijfsongeval Arslan & Ersoy Advocaten
Geschil met verzekeraar

Een geschil met de verzekeraar kan heel gauw optreden. Hierbij maakt het niet uit of het uw eigen verzekeraar is of de verzekeraar van de tegenpartij die u aansprakelijk stelt. Verzekeraars kunnen namelijk bij…

Overigongeval Arslan & Ersoy Advocaten
Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is aan de orde als er sprake is van het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met het doel een uitkering te krijgen, waarop men normaliter geen recht op zou hebben. Alle verzekeraars in Nederland hebben…

Heeft u eerst advies nodig?

We kunnen u prima adviseren over waar we u het beste mee kunnen helpen.

We zijn trots op wat onze
cliënten van ons vinden

[google-reviews-pro place_photo=https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/generic_business-71.png place_name=”Arslan & Ersoy Advocaten” place_id=ChIJWWFvjCm3xUcRSPD4FQEHLwI pagination=5 hide_photo=true disable_user_link=true view_mode=slider slider_count=3 nofollow_link=true lazy_load_img=true]

Google Rating
4.9
Based on 289 reviews
js_loader
Ümit Arslan

Advocaat & Partner

Zal ik u even bellen?

Laat hieronder uw naam en telefoonnummer achter en ik bel u zo snel mogelijk.