Contractenrecht

Een contract of een overeenkomst komt in iedere laag van de samenwerking voor en vormt de basis voor het rechtsverkeer in onze maatschappij. Daarom heeft iedere burger wel eens te maken met een contract of een overeenkomst. Een overeenkomst of contract ontstaat door een aanbod en een aanvaarding daarvan. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden.

 

Wat is het contractenrecht?

Het contractenrecht bevat regels over hoe contracten of overeenkomsten tot stand komen, aan welke voorwaarden zij moeten voldoen en wat er gebeurt als een der partijen het contract of de overeenkomst niet nakomt. Als de overeenkomst zelf niet voorziet in de gevolgen van geschillen in een overeenkomst, dan biedt het contractenrecht dat in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is vastgelegd uitkomst.

 

Vereisten contract

Of het nu gaat om het opstellen dan wel het beoordelen van een koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst of aandeelhoudersovereenkomst, een overeenkomst of een contract moet altijd duidelijk, begrijpelijk en nauwkeurig geformuleerd zijn. Dit is belangrijk om toekomstige geschillen te voorkomen. Zelfs bij het ontstaan van een geschil, hebben partijen er belang bij om te kunnen duiden wat de overeenkomst of het contract in hun specifieke situatie voorschrijft. Daarnaast is het goed om te weten welke rechten en plichten u heeft als u te maken heeft met een contractueel geschil.

Het contractenrecht is nauw verbonden met andere rechtsgebieden zoals het ondernemingsrecht of het arbeidsrecht. Zo worden zakelijke transacties regelmatig aangegaan aan de hand van een contract of een overeenkomst. Ook als u een werknemer in dienst neemt of als u overeenstemming bereikt over een dienstverband met uw werkgever is het handig om de gemaakte afspraken vast te leggen in een arbeidsovereenkomst.

 

Advocaat contractenrecht

Het is daarom altijd raadzaam om een advocaat aan uw zijde te hebben die gespecialiseerd is in het contractenrecht. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring en diepgaande expertise opgebouwd in het contractenrecht, maar ook in het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht.

Tot onze werkzaamheden op dit terrein behoren onder meer het opstellen, aanpassen en beoordelen van commerciële en particuliere overeenkomsten of contracten, alsmede het voeren en begeleiden van onderhandelingen en het voeren van juridische procedures die te maken hebben met het contractenrecht.

Waarom Arslan & Ersoy?

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

  • U bent gegarandeerd van hoogwaardige rechtsbijstand en begeleiding
  • U krijgt altijd gespecialiseerde advocaten en letselschadespecialisten
  • U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant
  • U krijgt altijd een vast contactpersoon
  • Wij zijn altijd goed bereikbaar voor u
  • Last but not least: Uw belang staat bij ons altijd voorop!

Hulp bij contractenrecht

Kennismaking Arslan & Ersoy Advocaten
Advocaat

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in alle facetten van het contractenrecht. Heeft u professioneel advies of gedegen rechtsbijstand nodig in een kwestie die wordt beheerst door het contractenrecht…

Contractrecht Arslan & Ersoy Advocaten
Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht zijn de rechten en plichten van een werkgever en een werknemer vastgelegd. Zodra er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer, dan is het arbeidsrecht van toepassing hierop…

Aansprakelijkheidbedrijfsongeval Arslan & Ersoy Advocaten
Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht omvat regels die zijn vastgelegd in de wet en rechtspraak die ondernemingen of bedrijven aangaan. Deze regels hebben vooral betrekking op rechtspersonen, zoals een NV of BV, maar ook kunt u…

Heeft u eerst advies nodig?

We kunnen u prima adviseren over waar we u het beste mee kunnen helpen.

We zijn trots op wat onze
cliënten van ons vinden

[google-reviews-pro place_photo=https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/generic_business-71.png place_name=”Arslan & Ersoy Advocaten” place_id=ChIJWWFvjCm3xUcRSPD4FQEHLwI pagination=5 hide_photo=true disable_user_link=true view_mode=slider slider_count=3 nofollow_link=true lazy_load_img=true]

Google Rating
4.8
Based on 291 reviews
js_loader
Ümit Arslan

Advocaat & Partner

Zal ik u even bellen?

Laat hieronder uw naam en telefoonnummer achter en ik bel u zo snel mogelijk.