Onze werkwijze bij letselschade

Intake

Tijdens het intakegesprek bij u thuis of op een van onze kantoren, brengen wij de zaak in kaart. Wij bespreken samen de kansen en risico’s om vervolgens te onderzoeken wie aansprakelijk is voor uw letselschade. Zodra wij voldoende aanknopingspunten hebben voor een aansprakelijkstelling, stellen wij de tegenpartij voor u schriftelijk aansprakelijk.

 

Uw schade

Zodra de aansprakelijkheid is erkend door de tegenpartij of diens verzekeraar, zullen wij in overleg met u uw schade inventariseren. Uw schade kan bijvoorbeeld bestaan uit materiële schade (zoals schade aan uw auto of kleding), medische kosten, reiskosten, vergoeding voor huishoudelijke hulp, inkomensverlies (verlies van arbeidsvermogen) of studievertraging. Ook kunt u denken aan een immateriële schadevergoeding, zoals een vergoeding voor de door u geleden pijn. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Al deze schadeposten verwerken wij voor u in een schadestaat, waarbij elke schadepost ook wordt onderbouwd met onderliggende stukken.

 

Aansprakelijkheid is niet erkend

Indien de verzekeraar of de aansprakelijke partij de aansprakelijkheid niet (volledig) erkent, dan kunnen wij in overleg met u een zogeheten deelgeschil procedure starten bij de bevoegde rechtbank om alsnog uw gelijk te halen bij de rechter. Hierover maken wij vooraf duidelijke afspraken met u, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

 

Uw herstelproces

Gedurende het proces houden wij regelmatig contact met u om te kijken of uw medische behandelingen goed verlopen. Wij zorgen ervoor dat er periodiek een huisbezoek aan u wordt gebracht. In dat geval komen wij samen met een vertegenwoordiger van de verzekeraar van de aansprakelijke partij bij u op bezoek om de status van uw letselschade te inventariseren. Zo nodig schakelen wij onze medisch adviseur in om te zien hoe uw herstel verloopt.

Heeft u in de tussentijd behoefte heeft aan een voorschotbetaling vanuit de tegenpartij of diens verzekeraar voor de door u gemaakte en te maken kosten? In overleg met u regelen wij dat de tegenpartij of diens verzekeraar u periodiek van voorschotten op uw letselschade vergoeding voorziet. Een voorschotbetaling kunt u bijvoorbeeld krijgen indien als gevolg van het ongeval uw inkomen aantoonbaar achteruit is gegaan of als u medische kosten moet maken. 

 

Bent u weer hersteld?

Zodra u weer volledig bent hersteld, completeren wij uw dossier. Wij controleren of al uw schadeposten deugdelijk zijn onderbouwd. Zodra uw dossier compleet is, onderhandelen wij namens u met de tegenpartij of diens verzekeraar om de maximale financiële compensatie te krijgen voor de door u geleden letselschade. Deze afspraken worden netjes vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waarbij wij ook zorgen voor een belastinggarantie en dat u ook uw slotuitkering op de door u gewenste wijze ontvangt.

 

Bent u gedeeltelijk of helemaal niet hersteld?

Indien u niet volledig bent hersteld en u ervaart blijvende (rest)klachten, dan zullen wij in overleg met de tegenpartij medische deskundigen en arbeidsdeskundigen inschakelen om de risico’s en de mogelijke beperkingen voor de toekomst voor u in kaart te brengen. Hieruit zal moeten blijken in hoeverre u beperkt zult zijn in uw dagelijks leven. Zodra er een medische eindsituatie is bereikt, kunt u ervoor kiezen om uw zaak wederom met een slotuitkering te regelen via een vaststellingsovereenkomst en een belastinggarantie. 

Hierbij is het ook van belang om toekomstschade voor u te berekenen. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak, kunnen wij ook een externe rekenkundige of bedrijfseconoom inschakelen om uw toekomstschade te berekenen. 

Om u beter van dienst te zijn, heeft Arslan & Ersoy door de jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, rekenkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen en medische specialisten. 

Heeft u een letselschadezaak en woont u in de regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Breda, Eindhoven, Nijmegen, Arnhem of Groningen? Dan bent u bij Arslan & Ersoy Advocaten aan het juiste adres. Wij werken namelijk landelijk en u kunt altijd bij een van onze vestigingen in Amsterdam of Den Haag terecht voor een gratis intakegesprek. Indien u niet mobiel genoeg bent om bij ons op bezoek te komen, dan komen wij uiteraard graag bij u op bezoek.  

Waarom Arslan & Ersoy?

Wij denken, adviseren en procederen in termen van oplossingen en dit ziet u altijd als rode draad terug in onze dienstverlening.

  • U bent gegarandeerd van hoogwaardige rechtsbijstand en begeleiding
  • U krijgt altijd gespecialiseerde advocaten en letselschadespecialisten
  • U bent bij ons geen nummer, maar een gewaardeerde klant
  • U krijgt altijd een vast contactpersoon
  • Wij zijn altijd goed bereikbaar voor u
  • Last but not least: Uw belang staat bij ons altijd voorop!

Ontmoet uw
Team van professionals

Wilt u meer weten over ons?

Wilt u langskomen voor een gesprek?
We staan u graag te woord

Arslan & Ersoy Den Haag

Buitenom 237
2512 XD Den Haag

Tel: +31 70 711 33 30
Fax: +31 70 711 33 31
E-mail: info@arslanersoy.nl
Arslan & Ersoy Amsterdam

Meer en Vaart 160
1068 ZZ Amsterdam

Tel: +31 70 711 33 30
Fax: +31 70 711 33 31
E-mail: info@arslanersoy.nl
Emine Kaya Arslan & Ersoy Advocaten

Heeft u liever direct telefonisch contact?

Neem dan contact op met een van onze vestigingen en we staan u direct te woord.

Bel ons direct