Wat te doen als u beschuldigd wordt van verzekeringsfraude?

  • Umit Arslan
  • 5 min / Letselschade

Verzekeringsfraude is een ernstig misdrijf dat de verzekeringsindustrie wereldwijd beïnvloedt. Het omvat het opzettelijk misleiden van een verzekeringsmaatschappij om onrechtmatig financieel voordeel te verkrijgen. Verzekeringsfraude kan verschillende vormen aannemen, zoals het opzettelijk verkeerd voorstellen van feiten, het vervalsen van documenten of het in scène zetten van ongevallen. In dit blogartikel bespreken we enkele belangrijke aspecten van verzekeringsfraude, zoals het Extern Verwijzingsregister (EVR), het Intern Verwijzingsregister (IVR) en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Daarnaast zullen we ook uitleggen wat u kunt doen als u onterecht beschuldigd wordt van verzekeringsfraude en hoe de verzekeringsrecht advocaten van Arslan & Ersoy Advocaten u kunnen bijstaan.

 

Man leunt gestressed achterover met hand op gezicht

 

 

Het belang van het CIS (Centraal Informatie Systeem)

 

Het Centraal Informatie Systeem (CIS) speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van verzekeringsfraude. Het is een informatiesysteem waarin verzekeringsmaatschappijen gegevens delen over verzekeringsfraudegevallen.

 

Het CIS (Centraal Informatie Systeem) is een waardevol instrument bij het bestrijden van verzekeringsfraude. Het systeem stelt verzekeringsmaatschappijen in staat om informatie uit te wisselen en frauduleuze activiteiten te identificeren. In het CIS worden gegevens opgeslagen over eerdere fraudegevallen, waaronder valse claims, vervalste documenten en andere frauduleuze handelingen. Deze informatie helpt verzekeringsmaatschappijen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot nieuwe verzekeringsaanvragen en schadeclaims.

 

Wanneer u onterecht beschuldigd wordt van verzekeringsfraude, kan uw advocaat het CIS raadplegen om te controleren of er mogelijk onjuiste informatie in uw dossier staat. Als er onjuiste of ongefundeerde vermeldingen zijn, kan uw advocaat stappen ondernemen om deze te corrigeren en uw onschuld aan te tonen. Het is van groot belang om de juistheid van de informatie in het CIS te waarborgen, aangezien dit invloed kan hebben op uw verzekeringsaanvragen en -dekking in de toekomst.

 

Het CBV 

 

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) is een samenwerkingsverband tussen verzekeringsmaatschappijen, politie, Openbaar Ministerie en andere instanties. Het CBV richt zich op de bestrijding van verzekeringsfraude in brede zin, waarbij zowel fraude met voertuigverzekeringen als andere vormen van verzekeringsfraude worden aangepakt. Het CBV coördineert onderzoeken, verzamelt informatie en ondersteunt verzekeringsmaatschappijen bij het nemen van juridische stappen tegen fraudeurs.

 

Het EVR en IVR

 

Het Extern Verwijzingsregister (EVR) is een register waarin financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, de gegevens van (rechts)personen kunnen opnemen. Het register wordt gebruikt om (rechts)personen die verdacht worden van (poging tot) fraude te registreren, met betrekking tot zaken zoals hypotheek- of identiteitsfraude, witwassen of valsheid in geschrifte. Het doel van de EVR-registratie is om andere financiële instellingen de mogelijkheid te bieden te controleren of iemand betrokken is geweest bij frauduleuze activiteiten voordat zij een product of dienst aanbieden.

 

Het Interne Verwijzingsregister (IVR) moet niet verward worden met het Externe Verwijzingsregister (EVR). Het IVR is een register waarin alleen de betreffende financiële instelling zelf de gegevens van (rechts)personen opneemt die een risico vormen voor hun eigen organisatie.

 

Een persoon wordt geregistreerd in het Externe Verwijzingsregister als hij of zij wordt verdacht van fraude door een financiële instelling. Voordat een registratie plaatsvindt, moet er juridisch worden bepaald of de registratie gerechtvaardigd is en of er rekening wordt gehouden met de persoonlijke belangen van de klant. Een EVR-registratie is een serieuze maatregel die alleen wordt opgelegd als er sterke verdenkingen zijn van ernstige strafbare feiten en voldoende bewijs dat een veroordeling door een strafrechter zou kunnen volgen.

 

Een EVR-registratie kan aanzienlijke gevolgen hebben voor een persoon. Het kan bijvoorbeeld moeilijk worden om producten of diensten af te nemen bij andere financiële instellingen. Het afsluiten van verzekeringen, het aanvragen van een hypotheek en het openen van een nieuwe bankrekening kunnen aanzienlijk bemoeilijkt worden. De maximale duur van een EVR-registratie is acht jaar, maar het kan ook korter zijn.

 

Als u geregistreerd staat in het Externe Verwijzingsregister, kunt u contact opnemen met de betreffende financiële instelling en bezwaar maken. Als dat niet helpt, zijn er verschillende opties beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld een procedure starten bij de rechtbank of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen en bijgestaan te worden door een gespecialiseerde advocaat. In de praktijk is gebleken dat de duur van een EVR-registratie regelmatig wordt verkort of volledig ongedaan wordt gemaakt.

 

Beschuldigd van verzekeringsfraude: Wat te doen?

 

Indien u onterecht wordt beschuldigd van verzekeringsfraude, is het belangrijk om snel en adequaat te handelen. Volg deze stappen:

 

  1. Raadpleeg een verzekeringsrecht advocaat: Neem direct contact op met een gespecialiseerde verzekeringsrecht advocaat om uw zaak te bespreken. Arslan & Ersoy Advocaten zijn ervaren advocaten op dit gebied en kunnen u professioneel advies geven en u bijstaan in zulke situaties.
  2. Verzamel bewijsmateriaal: Werk nauw samen met uw advocaat om alle relevante bewijsstukken te verzamelen die uw onschuld kunnen aantonen. Dit omvat het verzamelen van documenten, getuigenverklaringen, foto’s, video’s en andere bewijsmiddelen die kunnen helpen om de ongegronde beschuldigingen te weerleggen.
  3. Wees voorzichtig met verklaringen: Het is belangrijk om geen verklaringen af te leggen aan de verzekeringsmaatschappij zonder overleg met uw advocaat. Verklaringen kunnen uit hun context worden gehaald of tegen u worden gebruikt. Uw advocaat zal u begeleiden bij de communicatie met de verzekeringsmaatschappij en ervoor zorgen dat uw rechten beschermd worden.
  4. Onderzoek de beschuldigingen: Laat uw advocaat de beschuldigingen grondig onderzoeken en eventuele onjuistheden of inconsistenties identificeren. Soms kunnen beschuldigingen voortkomen uit misverstanden of vergissingen van de verzekeringsmaatschappij. Uw advocaat zal stappen ondernemen om de waarheid aan het licht te brengen en uw onschuld te bewijzen.
  5. Maak gebruik van het Centraal Informatie Systeem (CIS): Het Centraal Informatie Systeem (CIS) is een database waarin verzekeringsmaatschappijen informatie delen over verzekeringsfraudegevallen. Het CIS helpt bij het identificeren van personen met een geschiedenis van verzekeringsfraude. Als u onterecht beschuldigd wordt, kan uw advocaat de informatie in het CIS raadplegen en gebruiken om uw onschuld aan te tonen.

 

Arslan & Ersoy Advocaten: Uw betrouwbare partner

 

Arslan & Ersoy Advocaten begrijpt de complexiteit van verzekeringsfraudezaken en de impact die onterechte beschuldigingen kunnen hebben. Onze advocaten zijn ervaren in het verdedigen van cliënten tegen dergelijke beschuldigingen en werken nauw samen met hen om een solide verdediging op te bouwen. Met hun diepgaande kennis van verzekeringsrecht, waaronder de rol van EVR, IVR, CBV en CIS, zijn ze uitgerust om u de nodige juridische bijstand te bieden.

 

Wij als Arslan & Ersoy Advocaten zijn ervaren verzekeringsrecht advocaten die bekend staan om hun expertise in het bijstaan van cliënten bij verzekeringsfraudezaken. Wij begrijpen de complexiteit van deze kwesties en zijn vastberaden om de belangen van onze cliënten te beschermen. Met onze uitgebreide kennis van verzekeringsrecht en toewijding aan gerechtigheid, zijn wij de ideale keuze om u te vertegenwoordigen wanneer u onterecht beschuldigd wordt van verzekeringsfraude.

 

Neem vandaag nog contact op met Arslan & Ersoy Advocaten om uw situatie te bespreken en professioneel advies te ontvangen. Wij zullen uw zaak grondig onderzoeken, u begeleiden door het juridische proces en uw belangen verdedigen met vastberadenheid en toewijding.

 

 

Let op: Dit blogartikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen juridisch advies. Voor specifieke juridische vragen of situaties met betrekking tot verzekeringsfraude, raden we u aan rechtstreeks contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde verzekeringsrecht advocaten.

 

 

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem eenvoudig contact met ons op via de website. Meer informatie over verzekerinsgrecht of het inschakelen van een verzekeringsrecht advocaat? Klik dan snel door. 

Google Rating
4.8
Based on 291 reviews
js_loader