Wat is een bedrijfsongeval en wat zijn uw rechten als slachtoffer?

  • Arslan Ersoy
  • 2 min / Vergoeding

Een bouw medewerker ligt op de grond met zijn helm ernaast

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval is een ongeluk tijdens uw werk, waarbij u letselschade oploopt. Het ongeluk kan zich voordoen op de werkvloer bij uw werkgever onder werktijd, bijvoorbeeld bij een bouwongeval. Een bedrijfsongeval kan zich ook voordoen als u onder werktijd op reis bent in het verkeer een verkeersongeluk meemaakt.

In dit soort gevallen kan er onder omstandigheden sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid.  

 

De zorgplicht van uw werkgever

De Nederlandse wet schrijft voor dat er een zorgplicht rust op een werkgever om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden zodat voorkomen wordt dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Hiervoor moet hij zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken, zodat een veilige werkomgeving gewaarborgd kan blijven. 

 

Wanneer is uw werkgever aansprakelijk voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval?

Als uw werkgever zich niet aan zijn zorgplicht houdt, dan is hij aansprakelijk voor de letselschade die u heeft opgelopen door een bedrijfsongeval. Indien u als werknemer onder werktijd letsel heeft opgelopen, dan is in beginsel uw werkgever aansprakelijk. Dit is alleen anders indien uw werkgever kan aantonen en bewijzen dat hij zich wél aan zijn zorgplicht heeft gehouden of indien uw schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.   

 

Werkgeversaansprakelijkheid zonder arbeidsovereenkomst

Werkgeversaansprakelijkheid kan ook bestaan als er formeel gezien geen arbeidsovereenkomst bestaat tussen de werkgever en de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een uitzendkracht, stagiair of een zelfstandige zonder personeel, oftewel een ZZP’er. In deze situaties is er formeel geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar worden de betrokkenen volgens de wet onder omstandigheden wel gelijkgesteld met een werknemer. Ook in dit geval kunt u dus bij bedrijfsongevallen bij onze advocaten terecht.

 

Schadevergoeding claimen? Onze bedrijfsongeval advocaten staan voor u klaar

Onze letselschade advocaten zijn gespecialiseerd in zaken die het gevolg zijn van bedrijfsongevallen of arbeidsongevallen. Bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval en heeft u rechtsbijstand nodig om uw vergoeding te claimen? Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen of de gratis letselschadetest te doen om de haalbaarheid van uw claim aan onze advocaten en specialisten voor te leggen.  

U kunt uw vraag ook voorleggen via het contactformulier, maar u kunt ook bellen met een van onze vestigingen in Amsterdam of Den Haag

 

Laat u liever uw gegevens achter, zodat wij contact met u opnemen of wilt u ons via WhatsApp benaderen? Dan kan dat uiteraard ook.

 

 

Google Rating
4.8
Based on 291 reviews
js_loader