Wat is een arbeidsongeval en wie is aansprakelijk bij een ongeval op de werkvloer?

  • Umit Arslan
  • 3 min / Letselschade

Bij een ongeval op de werkvloer is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft geleden. Dit is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat de werkgever verplicht is om maatregelen te treffen ter voorkoming van arbeidsongevallen en dat hij aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt als gevolg van een arbeidsongeval, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Een bouw medewerker ligt op de grond met zijn helm ernaast


Zorgplicht van de werkgever

 

Om aan zijn zorgplicht te voldoen, moet de werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de werkgever de werknemers voorziet van beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, dat hij zorgt voor een goede instructie en training en dat hij toeziet op naleving van veiligheidsvoorschriften.

Als de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan, kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die hij of zij heeft geleden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om medische kosten, inkomensverlies, kosten voor huishoudelijke hulp en smartengeld.

Het is belangrijk op te merken dat er ook situaties kunnen zijn waarin de werknemer zelf aansprakelijk is voor het ongeval. Bijvoorbeeld als de werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld of als hij of zij de veiligheidsvoorschriften heeft overtreden. In dat geval kan de werkgever zich beroepen op eigen schuld van de werknemer en kan de schadevergoeding worden verminderd of zelfs worden afgewezen.


Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Als een werknemer betrokken is bij een ongeval op de werkvloer, is het belangrijk dat hij of zij zo snel mogelijk de werkgever op de hoogte brengt van het ongeval. De werkgever is in sommige gevallen verplicht om het ongeval te melden bij de arbeidsinspectie en de verzekeraar. Het is ook aan te raden om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een letselschade advocaat. Deze kan de werknemer helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verkrijgen van een passende schadevergoeding.

Als je betrokken bent bij een arbeidsongeval, is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen:

 

  1. Meld het ongeval direct bij je werkgever en zorg ervoor dat de werkgever het ongeval officieel registreert. Dit is belangrijk om te zorgen dat er een dossier wordt opgebouwd waarin het ongeval en de mogelijke gevolgen daarvan worden vastgelegd.
  2. Zoek medische hulp indien nodig. Als je gewond bent geraakt, is het belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. Dit kan betekenen dat je naar de eerste hulp van een ziekenhuis gaat, maar ook dat je naar de huisarts gaat of de bedrijfsarts bezoekt.
  3. Verzamel bewijs. Als het mogelijk is, is het verstandig om bewijs te verzamelen van het ongeval. Maak bijvoorbeeld foto’s van de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden, de situatie waarin het ongeval is gebeurd, en eventuele getuigen.
  4. Wees voorzichtig met wat je zegt. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met wat je zegt over het ongeval. Geef bijvoorbeeld geen verklaringen aan de werkgever of verzekeraar voordat je juridisch advies hebt ingewonnen.
  5. Schakel juridische hulp in. Als je betrokken bent bij een arbeidsongeval, is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een letselschade advocaat kan je helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verkrijgen van een passende schadevergoeding. Een letselschade advocaat heeft kennis en ervaring om je te helpen bij het vaststellen van de schade en welke stappen je moet ondernemen.

 

Conclusie

 

Kortom, in de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk voor een ongeval op de werkvloer. Dit betekent echter niet automatisch dat de werknemer recht heeft op een schadevergoeding. Het is belangrijk om de omstandigheden van het geval goed te onderzoeken en eventueel juridisch advies in te winnen om te bepalen wie aansprakelijk is en welke schadevergoeding passend is

Heeft u te maken met een arbeidsongeval en bent u op zoek naar een gespecialiseerde letselschade advocaat of een letselschade specialist? Dan bent u bij Arslan & Ersoy Advocaten aan het juiste adres.

 

Neem contact op met een van onze advocaten of letselschade specialisten om de mogelijkheden te bespreken.

 

Google Rating
4.9
Based on 289 reviews
js_loader