Waarom gebeuren er zo veel auto ongelukken in Den Haag?

  • Umit Arslan
  • 5 min / Letselschade

In Nederland zijn er dagelijks vele verkeersdeelnemers op de weg te vinden. Vooral in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de drukte op de wegen enorm. Het aantal auto’s per vierkante kilometer in deze steden is dan ook aanzienlijk hoog. Als letselschade advocaat worden wij in letselschadezaken als gevolg van een auto ongeluk vaak geconfronteerd door diverse verzekeraars met de inmiddels zeer cliché geworden vraag:

 

“Waarom gebeuren er zo veel auto ongelukken in Den Haag?”

 

Voor sommige verzekeraars leidt deze vraag zelfs heel snel tot een red flag dat er sprake kan zijn van een in scène gezette aanrijding, omdat het “alweer” in Den Haag gebeurt. Middels dit artikel willen wij wat meer inzoomen op het fenomeen dat er relatief gezien veel meer verkeersongelukken gebeuren in Den Haag en dat de autodichtheid hierbij ook een rol kan spelen. Hierbij zullen wij ingaan op de vraag wat de relatie is tussen de autodichtheid en de verkeersveiligheid in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daarbij gaan wij ook gebruik maken van de openbare statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Stichting Incidenten Management Nederland (SIMN).

Man leunt op het stuur van de auto na ongeluk

Wat betekent autodichtheid?

 

Autodichtheid is een statistische term die aangeeft hoeveel auto’s er zijn per oppervlakte-eenheid, meestal uitgedrukt als het aantal auto’s per vierkante kilometer. Het geeft dus aan hoeveel auto’s er zijn in een bepaald gebied, bijvoorbeeld een stad of wijk, en kan helpen bij het analyseren van verkeerspatronen en het voorspellen van verkeersproblemen. Autodichtheid kan ook berekend worden aan de hand van het aantal auto’s per 1000 inwoners. Dit kan een alternatieve maatstaf zijn om de verhouding tussen het aantal auto’s en het aantal inwoners in een bepaald gebied te meten. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze maatstaf minder nauwkeurig is dan het meten van het aantal auto’s per oppervlakte-eenheid, omdat het geen rekening houdt met de grootte van het gebied waarin de auto’s zich bevinden.

Wat is de autodichtheid in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag?

 

Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2020 was de autodichtheid in Amsterdam ongeveer 237 auto’s per vierkante kilometer en in Rotterdam ongeveer 367 auto’s per vierkante kilometer. Dit is gebaseerd op het totale aantal personenauto’s geregistreerd in de steden en de oppervlakte van de steden.

 

Volgens het CBS was de autodichtheid in Den Haag in 2020 ongeveer 539 auto’s per vierkante kilometer. Dit is gebaseerd op het totale aantal personenauto’s (ongeveer 156.000) dat geregistreerd staat in Den Haag en de oppervlakte van de stad (ongeveer 98 vierkante kilometer). Opvallend is dat de autodichtheid per vierkante kilometer in Den Haag bijna evenveel is als de autodichtheid van Rotterdam en Amsterdam samen.

Wat is relatie van autodichtheid met de verkeersveiligheid? 

 

Maar wat zeggen deze cijfers over de verkeersveiligheid in deze steden? Als we kijken naar het aantal verkeersdoden in 2020, dan zien we dat Rotterdam de hoogste cijfers heeft met 16 verkeersdoden. In Amsterdam vielen er 12 verkeersdoden en in Den Haag 10. Dit lijkt niet te corresponderen met de autodichtheid van de steden. Immers, Rotterdam scoort een tweede plaats op autodichtheid, maar heeft wel het hoogste aantal verkeersdoden. Aan de andere kant heeft Den Haag de hoogste autodichtheid, maar het laagste aantal verkeersdoden van de drie steden.

 

Het aantal verkeersongevallen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam is in 2020 toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens het CBS waren er in Den Haag in 2020 in totaal 6.251 verkeersongevallen, een stijging van 4,7% ten opzichte van 2019. In Rotterdam waren er in 2020 in totaal 7.582 verkeersongevallen, een stijging van 2,6% ten opzichte van 2019. In Amsterdam waren er in 2020 in totaal 8.348 verkeersongevallen, een stijging van 3,7% ten opzichte van 2019.

 

Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle verkeersongevallen even ernstig zijn en dat het aantal verkeersdoden een belangrijkere indicator is voor de verkeersveiligheid. Bij de registratie van het aantal verkeersongevallen zijn alle soorten verkeersongevallen verwerkt, dus ook ongevallen tussen niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers onderling, waardoor de relatie tussen de autodichtheid met de verkeersveiligheid hierdoor niet geheel verklaard kan worden.

Wat valt te verklaren over de geregistreerde ongevallen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag? 

 

Volgens de data van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) waren er in 2020 in Den Haag in totaal 12.072 geregistreerde ongevallen, terwijl dit er in Amsterdam 12.040 en in Rotterdam 8.856 waren. Deze cijfers wijken af van de cijfers die het CBS heeft gepubliceerd. Vermoedelijk heeft dit te maken met de verschillende definities die men hanteert voor de geregistreerde ongevallen. Los hiervan valt het hierbij op dat op basis van de cijfers van de SIMN men zou kunnen concluderen dat Den Haag absoluut gezien de meeste verkeersongevallen heeft van de drie grote steden.

 

Echter, als je naar de bevolkingsaantallen van de drie steden kijkt, dan zie je dat Den Haag het laagste aantal inwoners heeft van de drie steden (maar liefst 800.000 minder dan Amsterdam). Hierdoor zou je verwachten dat het aantal ongevallen per inwoner in Den Haag lager zou zijn dan in de andere twee steden. Dit is echter niet het geval.

 

Als we het aantal ongevallen per 1000 inwoners berekenen, zien we dat Den Haag een ongevalscijfer heeft van 15,1 per 1000 inwoners, terwijl dit in Rotterdam 13,2 is en in Amsterdam 6,2. Dit betekent dat het aantal ongevallen per inwoner in Den Haag bijna 2,5 keer zo hoog is als in Amsterdam en ongeveer 1,2 keer zo hoog als in Rotterdam.

 

Hoewel de autodichtheid in Den Haag hoger is dan in Amsterdam en Rotterdam, kan dit niet volledig verklaren waarom het aantal ongevallen per inwoner in Den Haag hoger is. Er zijn mogelijk ook andere factoren zoals de infrastructuur, het rijgedrag van bestuurders en de mate van handhaving die een rol spelen bij de verkeersveiligheid.

 

Conclusie

 

De relatie tussen autodichtheid en verkeersongevallen is echter niet zo eenvoudig en kan door verschillende factoren beïnvloed worden, zoals de infrastructuur, de verkeersveiligheidscampagnes en de gedragingen van de weggebruikers. Daarom is het belangrijk om verder onderzoek te doen om de precieze relatie tussen autodichtheid en verkeersveiligheid te begrijpen.

 

Wel is duidelijk zichtbaar dat de autodichtheid per vierkante kilometer in Den Haag (553) bijna het dubbele is van de autodichtheid per vierkante kilometer in Amsterdam (237) en Rotterdam (367). Daarnaast valt op dat Den Haag een ongevalscijfer kent van 15,1 per 1000 inwoners, terwijl dit in Rotterdam 13,2 is en in Amsterdam 6,2.

 

Hoewel de autodichtheid in Den Haag hoger is dan in Amsterdam en Rotterdam, kan dit niet volledig verklaren waarom het aantal ongevallen per inwoner in Den Haag hoger is. Er zijn mogelijk ook andere factoren zoals de infrastructuur, het rijgedrag van bestuurders en de mate van handhaving die een rol spelen bij de verkeersveiligheid.

 

Als men echter de Wet van Murphy toepast, dan kan men gerust zeggen dat gezien de extreme verkeersdrukte in Den Haag er zeker een verband bestaat tussen de autodichtheid en het aantal auto ongelukken in de stad. Hoe meer auto’s deelnemen aan het verkeer, hoe vaker de kans optreedt dat een aanrijding zich voordoet. Dat is in onze optiek een belangrijke constatering die een van de verklaringen is voor het feit dat er in Den Haag vergeleken met de andere grote steden relatief veel auto ongelukken en verkeersongevallen gebeuren.

 

Heeft u ook een auto-ongeval of een verkeersongeval gehad in Den Haag met letselschade tot gevolg? Bent u daarbij op zoek naar een gespecialiseerde letselschade advocaat of een letselschade specialist? Dan bent u bij Arslan & Ersoy Advocaten aan het juiste adres.

 

Neem contact op met een van onze advocaten of letselschade specialisten om de mogelijkheden te bespreken.

 

Google Rating
4.8
Based on 291 reviews
js_loader