Uit de praktijk: Cliënte geholpen bij het verhalen van letselschade na verloren vingertopjes tijdens werk

  • Umit Arslan
  • 4 min / Letselschade

Stel je voor dat je op een dag naar je werk gaat en een ernstig ongeluk krijgt, waardoor je letselschade oploopt. Het overkwam een medewerkster vleesverwerking bij een bedrijf in Den Haag. Tijdens het bedienen van een vleesverwerkingsmachine sneed de machine plotseling haar rechtermiddelvinger, waardoor ze twee vingerkootjes verloor. Het was een traumatische ervaring die haar leven op zijn kop zette. Maar gelukkig stond ze er niet alleen voor. Ze nam contact op met Arslan & Ersoy Advocaten en kreeg professionele hulp bij het verhalen van haar letselschade. In dit artikel vertellen we het verhaal van onze cliënte en hoe wij haar hebben geholpen om haar leven weer op de rails te krijgen. Het is een inspirerend verhaal over veerkracht en doorzettingsvermogen, en een oproep aan iedereen om te weten wat hun rechten zijn in geval van een arbeidsongeval. Lees verder en ontdek hoe wij onze cliënte  hebben bijgestaan om de gerechtigheid te krijgen die ze verdiende.

 

Vrouw zit met handen in het haar nadat ze is ontslagen

Wat overkwam onze cliënte? 

 

Op 26 mei 2020 raakte onze cliënte betrokken bij een arbeidsongeval tijdens haar werk als medewerkster vleesverwerking op de bedrijfslocatie van een inlener. Zij werkte via een uitzendbureau bij deze inlenende partij, een grote fabriek met honderden medewerkers gespecialiseerd in de vleesverwerking.

 

Cliënte bediende een vleesverwerkingsmachine waarvan bekend was dat deze defect was, toen de machine plotseling haar rechtermiddelvinger sneed. Ze verloor twee vingerkootjes en viel ter plekke flauw. Haar collega’s vervoerden haar met spoed naar het ziekenhuis, waar men heeft geprobeerd haar vingerkootjes weer te hechten, maar deze zijn helaas afgestoten. Enkele dagen later zijn haar kootjes geamputeerd bij de afdeling plastische chirurgie.

 

Hierna is zij arbeidsongeschikt geraakt en is zij aan haar lot overgelaten, zowel door het uitzendbureau (de formele werkgever) als de inlenende partij (de fabriek). Door de stress die dit veroorzaakte en de uitzichtloosheid die zij had liep zij ook psychische klachten op, waarvoor zij behandeld werd door een pyscholoog. Door het wegvallen van een belangrijk deel van haar inkomen, stapelden de rekeningen zich ook op waardoor zij in korte tijd duizenden euro’s schulden maakte bij vrienden, familie en kennissen.

Zij raakte in een vicieuze cirkel van schulden, stress en pijn. Iemand moest deze impasse doorbreken, waardoor wij ons genoodzaakt voelden om de mouwen op te stropen en haar belangen te behartigen tegenover de harde en genadeloze werkgever, die niet eens de moeite had genomen om haar beterschap te wensen na het ongeluk.

 

Wat hebben wij gedaan om haar te helpen? 

 

Als inlener van de diensten van onze cliënte was de zorgplicht van deze inlenende partij wettelijk gelijk gesteld aan de zorgplicht van de formele werkgever (het uitzendbureau).

 

Cliënte was ervan overtuigd dat de inlenende partij haar zorgplicht niet was nagekomen en heeft ons verzocht om haar rechtsbijstand te verlenen om haar letselschade te verhalen. We hebben namens cliënte een aansprakelijkstelling verstuurd naar de inlener, waarin we deze aansprakelijk stelden voor alle (im)materiële schade die cliënte heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het arbeidsongeval.

 

Hoewel de werkgever aanvankelijk weigerde medewerking te verlenen, deed zij dat uiteindelijk toch. Dit, omdat wij de werkgever meerdere herinneringen zonden en uiteindelijk ook aangaven haar voor de rechter te dagen als zij haar verantwoordelijkheid niet zou nemen. Zij had namelijk een aansprakelijkheidsverzekering (de zogeheten: aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven oftewel AVB) en voor haar zou het een kleine moeite zijn om onze brief door te sturen naar haar verzekeraar.

Hoe reageerde de verzekeraar? 

 

De verzekeraar nam de claim weliswaar in behandeling, maar handelde niet heel voortvarend. Intussen stapelden de schulden van cliënte zich alleen maar op en raakte zij nog meer in de stress hierdoor. De verzekeraar wilde eerst een toedrachtsonderzoek verrichten, alvorens zij aansprakelijkheid namens haar verzekerde zou erkennen. Dit toedrachtsonderzoek duurde enkele maanden en ook cliënte werd gehoor door de toedrachtsonderzoeker.

 

Uiteindelijk bleek dat het rapport van de toedrachtsonderzoeker al maanden op de plank lag van de verzekeraar, zonder dat iemand ook de moeite had genomen om het rapport te bestuderen en belangrijker nog: onze cliënte te verlossen uit haar lijden door aansprakelijkheid alsnog te erkennen. Pas toen wij een laatste deadline stelden voor de erkenning van de aansprakelijkheid, kwam de verzekeraar in actie en erkende zij aansprakelijkheid namens haar verzekerde. Inmiddels waren wij echter wel 9 maanden verder.

Wat hebben wij voor elkaar gekregen voor onze cliënte? 

 

Na de erkenning van aansprakelijkheid volgde al heel snel een substantieel voorschot aan cliënte, waardoor zij zo veel mogelijk uit de kosten begon te komen en haar schulden afloste. Dit was een enorme opluchting voor haar, waardoor zij zich volledig op haar fysieke en mentale herstel kon richten. Vanaf dat moment was ook een sterke verbetering zichtbaar bij haar. Wij hebben uiteindelijk een medisch adviseur, arbeidsdeskundige en diverse andere specialisten ingeschakeld om de gevolgen van het ongeval voor haar in kaart te brengen.

 

Uiteindelijk heeft cliënte een substantiële  schadevergoeding ontvangen voor de geleden en nog te lijden schade als gevolg van het arbeidsongeval. Hierdoor heeft ze de benodigde zorg en therapie kunnen ontvangen om te herstellen van haar verwondingen. We zijn blij dat we cliënte hebben kunnen helpen bij het verhalen van haar letselschade en dat ze nu de middelen heeft om verder te gaan met haar leven en te wennen aan de nieuwe situatie.

 

Last but not least heeft de verzekeraar in deze zaak ook alle buitengerechtelijke kosten integraal voldaan, waardoor onze cliënte uiteindelijk helemaal niet heeft hoeven betalen voor onze dienstverlening.Eind goed al goed!

 

Heeft u te maken met zo een situatie en bent u op zoek naar een gespecialiseerde letselschade advocaat of een letselschade specialist? Dan bent u bij Arslan & Ersoy Advocaten aan het juiste adres.

 

Neem contact op met een van onze advocaten of letselschade specialisten om de mogelijkheden te bespreken.

Google Rating
4.8
Based on 291 reviews
js_loader