Smartengeld en letselschade: hoe bereken je dat?

  • Umit Arslan
  • 2 min / Letselschade

Letselschade kan leiden tot emotioneel leed en verlies van levensvreugde, waardoor slachtoffers zich vaak gedwongen voelen om een juridische zaak te beginnen om schadevergoeding te verkrijgen. Een van de meest voorkomende vormen van schadevergoeding bij letselschade is smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, verdriet, en psychologisch lijden, die een slachtoffer lijdt als gevolg van een ongeval. In dit artikel zal ik het onderscheid maken tussen licht letsel en zwaar letsel, en de rol bespreken die het smartengeldgids en de richtlijn smartengeld bij licht letsel van de letselschaderaad spelen bij het bepalen van de hoogte van smartengeld.

Een houten rechters hamer ligt op zijn gavel met geld eronder

Licht letsel

Licht letsel wordt meestal gedefinieerd als letsel dat tijdelijk van aard is en geen blijvende effecten op het slachtoffer heeft. Voorbeelden van licht letsel zijn bijvoorbeeld schaafwonden, kneuzingen, en lichte botbreuken. Hoewel het lijden bij licht letsel minder ernstig kan zijn dan bij zwaar letsel, kan het nog steeds aanzienlijk zijn. Het slachtoffer kan bijvoorbeeld enkele weken niet werken, een sociaal evenement missen, of door de gevolgen van het ongeval psychische problemen krijgen.

 

Zwaar letsel

Zwaar letsel wordt meestal gedefinieerd als letsel dat blijvende effecten heeft op het slachtoffer, zoals een dwarslaesie, amputatie, of ernstige brandwonden. Bij zwaar letsel gaat het om ernstige verwondingen, zoals blijvend letsel, amputatie, whiplash of hersenletsel. De hoogte van het smartengeld bij zwaar letsel is vaak hoger dan bij licht letsel. Het gaat immers om een meer ingrijpende en blijvende impact op het leven van het slachtoffer.

 

Richtlijn smartengeld bij licht letsel

In 2018 publiceerde de letselschaderaad de richtlijn smartengeld bij licht letsel. Dit document is bedoeld om advocaten en verzekeraars te helpen bij het bepalen van de hoogte van smartengeld in zaken waarbij sprake is van licht letsel. In de richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten letsel, zoals botbreuken, verstuikingen, en whiplash. Voor elk type letsel wordt een richtlijn gegeven voor de hoogte van de vergoeding op basis van de ernst van het letsel, de duur van het lijden, en de impact op het dagelijks leven van het slachtoffer.

Smartengeldgids

De smartengeldgids is een document dat door rechters en advocaten wordt gebruikt om de hoogte van smartengeld te bepalen in letselschadezaken. Het biedt richtlijnen voor de hoogte van de vergoeding op basis van eerdere gerechtelijke uitspraken in vergelijkbare zaken. In de smartengeldgids worden verschillende categorieën onderscheiden, zoals blijvend letsel, psychisch letsel, en seksueel misbruik. Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld wordt gekeken naar de ernst van het letsel, de duur van het lijden, en de impact op het dagelijks leven van het slachtoffer.

Conclusie

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade die iemand heeft geleden als gevolg van letsel. Bij licht letsel wordt gebruik gemaakt van de Richtlijn Smartengeld bij licht letsel van de Letselschaderaad. Bij zwaar letsel is de hoogte van het smartengeld vaak hoger dan bij licht letsel. De Smartengeldgids wordt vaak gebruikt als leidraad bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld, maar het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van verschillende factoren en kan per zaak verschillen.

 

Daarom is het verstandig om een ervaren en deskundige letselschade advocaat of een letselschade specialist in de armen te nemen, die jou met raad en daad bijstaat.

 

Heeft u te maken met dezelfde situatie en heeft u als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval recht op smartengeld? Neem dan contact op met een van onze advocaten of letselschade specialisten om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

 

Google Rating
4.9
Based on 289 reviews
js_loader