Schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid: wat is het en wat is het verschil?

  • Arslan Ersoy
  • 1 min / Letselschade

Volgens de wet zijn er twee vormen aansprakelijkheid, namelijk risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid. In deze blog geven we u de betekenis van de twee begrippen en we leggen u het belangrijkste verschil uit.

 

Wat is het?

De betekenis van schuldaansprakelijkheid:

 

Schuldaansprakelijkheid houdt in dat iemand aansprakelijk is voor schade die door zijn eigen handelen is veroorzaakt (schuld). Dit wordt ook wel een onrechtmatige daad genoemd. De onrechtmatige daad staat vastgelegd in artikel 6:162 BW. 

 

Bij schuldaansprakelijkheid hoeft niet altijd sprake te zijn van opzet. Ook als iemand iets per ongeluk doet, denk bijvoorbeeld aan het omstoten van een glas sap op het witte tapijt van de buren, dan kan hij aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Ook valt onder schuldaansprakelijkheid schade die is ontstaan doordat iemand onvoorzichtig of zelfs nalatig is geweest.

 

De betekenis van risicoaansprakelijkheid:

 

Risicoaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid waarbij iemand geen schuld heeft aan de ontstane schade en hem ook niets te verwijten valt. Uit hoofde van de wet is diegene aansprakelijk. Voorbeelden van risicoaansprakelijkheid zijn aansprakelijkheid voor andere personen (bijvoorbeeld een werknemer of kind), voor zaken, stoffen en dieren.

 

Wat is het  verschil?

Het verschil tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid zit dus vooral in het wel of niet veroorzaken van de schade door het eigen handelen of het onvoorzichtig handelen of nalaten. 

 

Mocht u meer informatie willen of iemand aansprakelijk willen stellen voor uw geleden schade dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten of juristen. 

Google Rating
4.8
Based on 291 reviews
js_loader