Rechter tikt Allianz op vingers wegens onterechte fraude registratie

  • Umit Arslan
  • 2 min / Vergoeding

Op 4 november 2020 heeft de Rechtbank Den Haag in een zaak tegen Allianz beslist dat cliënt, Allianz niet opzettelijk heeft misleid om een uitkering onder de polis te krijgen.

 

Waar ging het in deze zaak om?

Cliënt had in eigendom een BMW X6. Deze auto had hij bij de officiële BMW-dealer gekocht. Zijn auto is in 2016 gestolen. Hiervan heeft hij aangifte gedaan bij de politie en hij heeft de schade ook gemeld bij zijn verzekeraar (Allianz). Aan Allianz heeft hij ook twee sleutels overhandigd. Dit waren ook de enige twee sleutels die hij in bezit had.

 

Allianz heeft vervolgens de schade aan cliënt betaald. Hierna is de auto teruggevonden door de politie. Allianz heeft hierbij nader onderzoek verricht. Zij is tot de conclusie gekomen dat in de diefstalperiode gebruik is gemaakt van een andere sleutel dan de sleutels die door cliënt bij Allianz zijn ingediend.

Wat was het standpunt van Allianz?

Allianz heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat cliënt haar opzettelijk had misleid door onware verklaringen af te leggen. Als gevolg hiervan heeft Allianz het aan cliënt uitgekeerde bedrag teruggevorderd, de persoonsgegevens van cliënt opgenomen voor de duur van 8 jaar in het Extern Verwijzingsregister (EVR) en hem opgenomen in het Incidentenregister.

 

Wat was het standpunt van cliënt?

Cliënt meende dat hij te goeder trouw heeft gehandeld en niemand opzettelijk heeft misleid. Hij heeft nooit een onware opgave gedaan. De sleutels die hij heeft gekregen, heeft hij ingediend bij Allianz. Hij weet niet af van een of meer sleutels dan de sleutels die hij al heeft ingeleverd. Namens hem hebben wij de rechtbank  dan ook verzocht om de onterechte registraties in de frauderegisters ongedaan te maken en de vorderingen van Allianz af te wijzen.

 

Wat was het oordeel van de rechtbank? 

De rechtbank heeft geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat onze cliënt met zijn schademelding een onware verklaring heeft afgelegd over zijn sleutelgebruik. Van opzet tot misleiding of het handelen in strijd met de polisvoorwaarden is geen sprake. Daarom worden de vorderingen van Allianz afgewezen en die van onze cliënt zijn toegewezen. Allianz is hierbij ook veroordeeld in de proceskosten.

 

Wat leren wij van deze uitspraak?

Een frauderegistratie in het EVR kan grote gevolgen hebben voor u. Deze registratie mag slechts plaatsvinden indien van opzettelijke benadeling van de financiële instelling sprake is, althans een poging daartoe. Een vermoeden van fraude is daarbij onvoldoende. Gelet hierop mag niet lichtvaardig worden overgegaan tot een dergelijke vermelding. De lat is dus zeer hoog gelegd door de Hoge Raad. Toch lijken grote verzekeraars, zoals Allianz, vaak hieraan voorbij te gaan.

 

Wilt u de volledige uitspraak lezen? Dat kan via de volgende link: https://www.arslanersoy.nl/wp-content/uploads/2020/11/Blog-geanonimiseerde-uitspraak.pdf.

 

Wordt u ook beschuldigd van verzekeringsfraude of heeft u een ander geschil met uw verzekeraar, door bijvoorbeeld uw verzekeraar of bank? Schroomt u dan niet om contact op te nemen onze advocaten in verzekeringsfraudezaken bij Arslan & Ersoy Advocaten. U kunt gedurende werkdagen bellen voor het maken van een vrijblijvende afspraak (070 711 33 30) bij één van onze kantoren. Mailt u eerst liever? Dat kan uiteraard ook, ons e-mailadres is info@arslanersoy.nl of vul ons contactformulier in!

Bel ons direct