Letselschade en psychische klachten: een diepgaande analyse

  • Umit Arslan
  • 3 min / Letselschade

Letselschade gaat vaak verder dan fysieke pijn en zichtbare verwondingen. Het kan een diepgaande impact hebben op iemands mentale welzijn en emotionele gezondheid. In dit artikel duiken we dieper in op het verband tussen letselschade en de vaak veronachtzaamde, maar cruciale kwestie van psychische schade.

 

 

Vrouw zit met handen in het haar nadat ze is ontslagen

De Impact van Letselschade op Psychisch Welzijn

 

Letselschade, voortkomend uit diverse situaties zoals verkeersongevallen, arbeidsongevallen of medische fouten, kan niet alleen lichamelijke pijn veroorzaken, maar ook ernstige psychische gevolgen hebben. Veel slachtoffers ervaren na een ongeval of letsel symptomen van angst, depressie, posttraumatische stressstoornis (PTSS) of andere mentale gezondheidsproblemen. Deze problemen kunnen het dagelijks functioneren van een persoon ernstig beïnvloeden en zelfs de kwaliteit van leven verminderen.

Erkenning van Psychische Schade bij Letselschadeclaims

 

Het is van cruciaal belang om de link tussen fysieke letselschade en psychische gevolgen te erkennen bij het indienen van een letselschadeclaim. Helaas wordt psychische schade soms over het hoofd gezien bij het beoordelen van de totale impact van een letsel. Het is essentieel om alle aspecten van schade, inclusief de emotionele en mentale gevolgen, in overweging te nemen bij het vaststellen van een vergoeding.

 

Vaak wordt letselschade geassocieerd met zichtbare lichamelijke letsels zoals breuken, kneuzingen of wonden. Wat regelmatig over het hoofd wordt gezien, is de diepgaande emotionele en psychologische impact die een ongeval kan hebben. Psychische schade kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 

  1. Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Dit kan optreden na een schokkende gebeurtenis en leiden tot angsten, flashbacks en slaapproblemen;
  2. Angststoornissen en depressie: Deze kunnen ontstaan door de stress en de veranderingen die een ongeval met zich meebrengt;
  3. Psychosomatische klachten: Lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, maagpijn of vermoeidheid die hun oorsprong vinden in psychologische stress.

Professionele Ondersteuning en Hulp

 

Gelukkig groeit het bewustzijn over de verbinding tussen fysieke en psychische schade bij letselgevallen. Slachtoffers kunnen nu vaak rekenen op de deskundige begeleiding van letselschadeadvocaten en professionals in de geestelijke gezondheidszorg om een volledig en rechtvaardig herstelproces te waarborgen. Slachtoffers doen hierbij al gauw een beroep op de huisarts. De meeste huisartsen beschikken over een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ), die als een eerste aanspreekpunt fungeert bij psychische klachten. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg de patiënt doorverwijzen naar een psycholoog. Een POH-GGZ is zelf geen psycholoog maar is een professional die kennis en ervaring heeft in de geestelijke gezondheidszorg.

Gezien de wachtlijsten bij de psychologen is het daarom verstandig om bij psychisch letsel altijd naar de huisarts te gaan en in overleg met de POH-GGZ te overleggen of doorverwijzing naar een psycholoog tot de mogelijkheden behoort.

 

Conclusie: Integratie van Psychische Gezondheid in Letselschadeclaims

 

Het is van vitaal belang om de impact van psychische schade te erkennen bij letselschadegevallen en dit aspect te integreren in het volledige proces van behandeling en claimafhandeling. Een holistische benadering waarbij zowel fysieke als mentale schade wordt aangepakt, zal resulteren in een meer rechtvaardige en effectieve compensatie voor slachtoffers van letselschade. In de praktijk weten slachtoffers de weg naar een psycholoog niet makkelijk te vinden. Daar komt bij dat de meeste psychologen zo volgeboekt zijn dat zij wachtlijsten hanteren. Dit kan erop neerkomen dat men soms wel een half jaar moet wachten op een intake van de psycholoog. In de tussenliggende periode kunnen de mentale klachten echter verergeren. In die situaties is het dan ook altijd verstandig om de POH-GGZ van de huisartsenpraktijk te benaderen en nader advies te vragen over de te nemen vervolgstappen.

 

 

Arslan & Ersoy Advocaten begrijpt het belang van een volledige aanpak bij letselschadeclaims. Met onze expertise en toewijding aan het begrijpen van zowel fysieke als psychische schade, staan we klaar om slachtoffers te helpen bij het verkrijgen van de juiste vergoeding en ondersteuning.

 

 

Heeft u letselschade opgelopen en worstelt u met psychische gevolgen? Neem contact op met ons kantoor voor professioneel juridisch advies en begeleiding op maat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Rating
4.8
Based on 291 reviews
js_loader