Kom je in aanmerking voor een voorschot bij letselschade?

  • Arslan Ersoy
  • 2 min / Letselschade

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, maar de consequenties kunnen vaak groot zijn. Zo kan je als gevolg van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt raken, waardoor je in sommige gevallen minder of zelfs geen inkomen meer hebt. Dit kan tot veel stress leiden. Het kan zelfs zo ver gaan dat je door je financiële zorgen de prioriteit niet kunt geven aan jouw herstel. Daarom is het belangrijk om in zulke situaties voortvarend te handelen en spoedig voorschotbetalingen te krijgen van de aansprakelijke partij. 

 

Een van de meest voorkomende praktische problemen hierbij is dat verzekeraars (een groot deel van de aansprakelijke partijen is verzekerd) soms vele maanden erover doen om de aansprakelijkheidsvraag te beoordelen. In sommige uitzonderlijke situaties kan dit zelfs jaren duren! Juist om die reden is het van belang om een gekwalificeerde letselschade advocaat of een letselschade specialist in de armen te nemen, die jou met raad en daad bijstaat. 

 

 

De Gedragscode Behandeling Letselschade 

Indien het om een verkeersongeval gaat, dan zijn de meeste verzekeraars aangesloten bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De GBL bevat tien gedragsregels voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. De GBL stelt het belang van het slachtoffer voorop en is bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars.De GBL schrijft onder meer voor dat binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling de verzekeraar een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid behoort in te nemen. Het is de taak van jouw belangenbehartiger of advocaat om de verzekeraar in kwestie aan deze termijn te houden, zodat er snel een uitspraak kan volgen over de aansprakelijkheid. Als de aansprakelijkheid immers vaststaat, dan is het ook makkelijker om een (eerste) voorschot aan te vragen bij de desbetreffende verzekeraar. In beginsel zullen verzekeraars pas tot het toekennen van een voorschot overgaan, zodra zij aansprakelijkheid namens hun verzekerde hebben erkend. Praktisch kan dit betekenen dat je als slachtoffer minimaal 3 maanden moet wachten, voordat je überhaupt in aanmerking komt voor een voorschot.  

 

 

Wat te doen bij een financiële noodsituatie?  

In sommige uitzonderlijke en spoedeisende gevallen hoef je als slachtoffer niet deze termijn van drie maanden af te wachten voor het aanvragen en ontvangen van een voorschot. Als de spoedeisendheid van de kwestie tot een financiële noodsituatie leidt, kunnen verzekeraars in afwachting van de beoordeling van de aansprakelijkheid alvast een voorschot op de geleden schade uitkeren. Hiervoor is echter wel vereist dat je de financiële noodsituatie moet kunnen bewijzen. 

 

Als de verzekeraar ook in de situatie dat je de financiële noodsituatie kunt bewijzen, niet tot het verstrekken van een adequaat voorschot overgaat, is het mogelijk om in voorkomende gevallen een kort geding hiervoor te starten bij de daartoe bevoegde rechtbank. Je vraagt hierbij de Voorzieningenrechter om jouw verzoek tot het ontvangen van een voorschot op jouw schade te beoordelen en de verzekeraar tot het betalen van dit bedrag te veroordelen. 

 

Ook is het mogelijk om een zogeheten deelgeschil te entameren bij de daartoe bevoegde rechtbank. De deelgeschillenprocedure is speciaal in het leven geroepen door de wetgever om bij vastgelopen letselschadezaken de knoop door te hakken via de rechter.   

 

Hulp bij het verkrijgen van een voorschot op je letselschadevergoeding

Zit je als slachtoffer van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval in ernstige financiële moeilijkheden en lukt het jou of je belangenbehartiger maar niet om een voorschot op je schade te ontvangen? Neem dan contact op met een van onze advocaten of letselschade specialisten om de mogelijkheden te bespreken. 

Google Rating
4.9
Based on 289 reviews
js_loader