Fietsongeluk als gevolg van plotseling openstaande deur van een geparkeerde auto?

  • Umit Arslan
  • 3 min / Letselschade

Elk jaar klappen duizenden fietsers tegen plotseling openende autoportieren in het verkeer. Vaak blijft het slechts bij blikschade en licht letsel, maar soms gaat het ook flink mis en houden fietsers zwaar letsel over aan zo een heftig verkeersongeval of bekopen zij het zelfs met hun leven. Door de opmars van elektrische fietsen in het verkeer is het voor automobilisten moeilijker gemaakt om fietsers te zien aankomen bij het uitstappen uit de auto. 

De Rechtbank Den Haag heeft in een geval waarin een bestuurder van een bedrijfsauto zijn auto deels op de stoep, deels op het fietspad geparkeerd, geoordeeld dat de bestuurder in strijd met artikel 5 van de Wegenverkeerswet heeft gehandeld toen hij in die situatie plotseling zijn autoportier opendeed, waardoor een naast hem rijdende fietser tegen zijn autoportier klapte.

 

Dit gedrag heeft de rechtbank bestempeld als gevaarlijk rijgedrag, waardoor het overig verkeer (in dit geval de fietser) is gehinderd. 

 

Volgens de Rechtbank heeft de automobilist zich er, alvorens zijn portier te openen, onvoldoende van vergewist of er weggebruikers over het fietspad kwamen aanrijden.

 

Daarmee heeft hij een gevaar op de weg veroorzaakt, namelijk het risico in het leven geroepen dat een achter hem, dan wel naast hem rijdende fietser met dat portier in botsing zou komen. Dit risico heeft zich vervolgens ook verwezenlijkt. De fietser is gevallen en heeft daardoor letsel bekomen. Reeds gelet hierop is het handelen van de automobilist gevaarzettend geweest.

 

Bent u ook slachtoffer geworden van een verkeersongeval waarbij u als fietser tegen een plotseling openslaand autoportier bent geknald? Heeft u hierdoor letsel opgelopen en zit u met de handen in het haar omdat u niet weet hoe en bij wie u uw schade kunt verhalen? Juist in die situaties is het van belang om een gekwalificeerde letselschade advocaat of een letselschade specialist in de armen te nemen, die u met raad en daad bijstaat. 

Wat te doen bij een fietsongeluk door een plotseling openslaand autoportier?  

Allereerst is het van belang dat uw gezondheid voorop staat. Als u niet in staat bent om overeind te staan is het belangrijk om hulp in te roepen van omstanders. Meestal zal de automobilist tegen wiens autoportier u bent geknald zelf ook schrikken door dit ongeval. Ook bij omstanders of andere verkeersdeelnemers zal het niet onopgemerkt blijven. 

 

Als de ambulance niet ter plaatse hoeft te komen, dan kunt u als eerste proberen een foto te maken van de verkeerssituatie en van het openstaande autoportier. Hoewel het voorstelbaar is dat u in zo een situatie emotioneel en van slag bent, heeft het geen zin om uw woede te uiten op de automobilist. De automobilist heeft het namelijk niet bewust gedaan en is meestal zelf ook in shock over wat zich heeft voorgedaan. Handig is om zijn of haar contactgegevens te vragen.

 

Als er een schadeaangifteformulier voorhanden is, kan het formulier direct ingevuld en ondertekend worden door beide partijen. Zo niet, dan kunt u met de automobilist op een later moment afspreken om dit in goed overleg alsnog te doen.

 

Zijn er omstanders die getuige zijn van wat zich heeft voorgedaan? U kunt hen direct vragen om hun contactgegevens en of zij bereid zijn als getuige hun waarneming op schrift te stellen, als dat in een later stadium nodig blijkt te zijn.

 

Nadat u uiteraard eerst uw (huis)arts heeft geraadpleegd, kunt u direct op zoek gaan naar een letselschade advocaat of een letselschade specialist

 

Heeft u te maken met dezelfde situatie en heeft u als gevolg van dit verkeersongeval letselschade opgelopen? 

 

Neem dan contact op met een van onze advocaten of letselschade specialisten om de mogelijkheden te bespreken. 

Google Rating
4.8
Based on 291 reviews
js_loader