Ondernemingsrecht

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het begeleiden en adviseren van ondernemers op uiteenlopende aspecten van het ondernemingsrecht. U kunt altijd rekenen op uiterst deskundige en professionele ondersteuning van Arslan & Ersoy. Ook wanneer er geschillen (dreigen te) ontstaan met uw medeaandeelhouders of zakenpartners, dan bent u bij ons aan het juiste adres voor juridisch advies dan wel begeleiding en bijstand in juridische procedures. Wij staan niet alleen grote (internationale) ondernemingen en ondernemers uit het MKB bij, maar ook verenigingen en stichtingen. Wij hebben de benodigde ervaring en expertise in huis om u bij te staan in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, alsmede in uiteenlopende en complexe civiele procedures waarin u als onderneming, aandeelhouder of bestuurder wordt of bent betrokken.

Letselschadezaken

Arslan & Ersoy is gespecialiseerd in alle juridische aspecten van letselschadezaken. Of u als verkeersdeelnemer betrokken bent geweest bij een verkeersongeval of het slachtoffer bent geweest van een medische fout van een arts dan wel uw werkgever aansprakelijk wenst te stellen voor letsel dat u in het kader van uw werk hebt geleden, bij Arslan & Ersoy bent u aan het juiste adres om uw recht te halen. Wij trachten in eerste instantie namens u de aansprakelijke partij volledig aansprakelijk te stellen voor de door u geleden (im)materiële schade. Veelal is de wederpartij verzekerd, waardoor de verzekeraar niet alleen voor de door u geleden (im)materiële schade dient op te draaien, maar ook voor de door u gemaakte en te maken advocaat- en medische kosten. Indien de verzekeraar of de aansprakelijke partij de aansprakelijkheid niet (volledig) erkent, dan kunnen wij in overleg met u een deelgeschilprocedure starten bij de bevoegde rechtbank teneinde alsnog uw gelijk te halen bij de rechter. Om u beter van dienst te zijn, heeft Arslan & Ersoy door de jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, fysiotherapeuten, huisartsen en medische specialisten. Heeft u een letselschadezaak? Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend intakegesprek.

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

De verzekeringssector is volop in beweging. Het aantal claims is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Verzekerden leggen zich minder vaak neer bij een afwijzing van dekking. Onze advocaten en juristen spelen hierop in en adviseren tussenpersonen en verzekerden over allerhande verzekeringskwesties en -claims. Wij zijn vertrouwd met alle aspecten van het verzekeringsvak: van aansprakelijkheid en vergoedingen tot polisvoorwaarden en dekkingen. Regelmatig worden cliënten geconfronteerd met onrechtmatige registraties in het CIS-register van verzekeraars of in het Extern Verwijzingsregister van bancaire instellingen. Wij treden in dit verband regelmatig op tegen verzekeraars en banken teneinde deze onrechtmatige registraties in deze registers ongedaan te krijgen. Conflicten lossen we bij voorkeur in der minne op, maar indien nodig zoeken wij de confrontatie op en schromen wij niet om rechtsmaatregelen te treffen teneinde uw belangen veilig te stellen.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich dient te houden bij het nemen van bepaalde besluiten en het voeren van een behoorlijk bestuur. Arslan & Ersoy kan u begeleiden in alle aspecten van het bestuursrecht. Of het nu gaat om bezwaar- en beroepsprocedures tegen gemeentelijke bestuursorganen, de IND, het UWV, de SVB of andere bestuursorganen: wij zijn u graag van dienst. Afhankelijk van het spoedeisend belang dat u heeft, staan wij u ook bij in het kader van de voorlopige voorziening die in overleg met u wordt aangevraagd bij de bestuursrechter.

Contractenrecht

De advocaten van Arslan & Ersoy hebben jarenlange ervaring in nationaal en internationaal contracteren. Wij adviseren en ondersteunen onze cliënten bij hun bedrijfsvoering, het uitbreiden van de activiteiten en het verkennen van nieuwe (afzet)markten. Tot onze werkzaamheden op dit terrein behoren onder meer het opstellen, aanpassen en beoordelen van algemene voorwaarden en handels- en andere commerciële overeenkomsten, alsmede het voeren en begeleiden van onderhandelingen en het voeren van juridische procedures.

Arbeidsrecht

Uw belangen vormen het uitgangspunt van onze adviezen, zowel in reguliere arbeidsrechtvraagstukken als in bijzondere situaties. Wij richten ons niet alleen op werkgevers maar ook op werknemers. Daardoor zijn wij in staat zowel de belangen van onze cliënt als die van de wederpartij uitstekend in te schatten. Wij staan u graag bij in ontslagprocedures bij de kantonrechter, het UWV en uiteraard in andere arbeidsrechtelijke kwesties.