Wordt u ten onrechte uitgemaakt voor fraudeur?

  • Bart
  • 2 min / Vergoeding

Wordt u door uw bank of verzekeraar onterecht uitgemaakt voor een fraudeur en wordt u geconfronteerd met de ernstige gevolgen hiervan? U kunt daarbij denken aan het beëindigen van de krediet-of verzekeringsovereenkomst en registratie in het CIS-register. Voor rechtsbijstand in zulke situaties kunt u zich te allen tijde wenden tot de specialisten van ons kantoor.

 

Eén van de mogelijke gevolgen van fraude bij verzekeringszaken is een registratie in het CIS-systeem. Dit is een externe registratie bij stichting CIS die verstrekkende consequenties heeft voor betrokkene. Alle deelnemende financiële instellingen kunnen hierdoor immers vaststellen dat er sprake is van een registratie in het incidentenregister van de desbetreffende financiële instelling. Zij kunnen naar aanleiding hiervan extra informatie aanvragen met betrekking tot de inschrijving, een hogere prijs vragen voor hun diensten dan wel hun diensten aan betrokkene(n) weigeren.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is in zijn recente uitspraak van 27 mei jl. dan ook van oordeel dat hoge eisen dienen te worden gesteld aan de grond(en) van de financiële instelling voor opname van de desbetreffende betrokkene(n) in de externe registers omdat dit vergaande gevolgen heeft voor betrokkene. Het Hof miskent niet dat wie fraudeert, extern mag worden geregistreerd bij de Stichting CIS. Wel is de verzekeraar gehouden te onderzoeken of door de bijzondere omstandigheden van het concrete geval, zoals de geringe ernst van het bedrog of de betrekkelijk geringe gevolgen ervan, externe registratie bij de Stichting CIS onevenredig hard zou zijn.

 

Tegen deze achtergrond heeft de Voorzieningenrechter op 26 augustus 2014 een vonnis in kort geding gewezen waarin mr. Ümit Arslan met succes geeft gepleit om de smet die op de naam van zijn cliënt rustte als gevolg van de onrechtmatige CIS-registratie door zijn verzekeraar te laten verwijderen.

 

De kernvraag in dit geschil luidde als volgt: “Was het in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd en geoorloofd om de personalia van de betrokkene op te nemen in het CIS-register?”

 

Een dergelijke registratie is onrechtmatig, tenzij voor die registratie een deugdelijke grond aanwezig is (ECLI:NL:RBROT:2012:BV2670). De verzekeraar die zich beroept op de tenzij-clausule heeft overeenkomstig de hoofdregel van artikel 150 Rv de stelplicht en eventuele bewijslast van feiten die tot toepassing van die tenzij-clausule kunnen leiden. Een enkele vermoeden van fraude is dus niet genoeg. Naar aanleiding van laatstgenoemde uitspraak dient de verzekeraar te stellen en gemotiveerd te onderbouwen dat verzekerde opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft willen geven.

 

Heeft u te maken met een soortgelijke geschil met uw verzekeraar? Wij helpen u graag uit deze benarde situatie. Schroom niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend intakegesprek.

Bel ons direct