Gerechtshof Den Haag oordeelt dat verzekeraar onvoldoende bewijs heeft voor frauderegistratie en maakt deze ongedaan.

  • Umit Arslan
  • 3 min / Vergoeding

In deze zaak is aan de orde of de verzekeraar onze cliënte terecht wegens fraude heeft opgenomen in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Volgens de verzekeraar was er sprake van een frauduleuze claim omdat cliënte melding heeft gedaan van een inbraak in haar luxe schoenenwinkel, terwijl alles erop wijst dat sprake is van een geënsceneerde inbraak. Niets blijkt echter minder waar, zoals zal volgen uit het navolgende.

 

Op 7 april 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een jarenlang durend geschil tussen onze cliënte en Nationale Nederlanden als verzekeraar. De verzekeraar beschuldigde onze cliënte van het doen van een frauduleuze schadeclaim omdat de inbraak volgens de verzekeraar in scène was gezet door onze cliënte.


Onze cliënte drijft een onderneming die zich toelegt op de in- en verkoop van merkschoenen, -tassen en aanverwante accessoires. De winkel bevond zich op de begane grond van het winkelpand en het magazijn was op de eerste verdieping, boven de winkel.


In juni 2015 heeft onze cliënte bij Nationale-Nederlanden melding gemaakt van een inbraak in het winkelpand via een geforceerd raam aan de achterzijde op de eerste verdieping. Volgens cliënte zijn daarbij tassen en schoenen gestolen. De verzekeraar heeft drie verschillende onderzoeken laten verrichten naar deze claim, bestaande uit een toedrachtsonderzoek, een technisch onderzoek en een onderzoek naar de omvang van de schade. Op basis van deze rapporten concludeert Nationale Nederlanden dat de inbraak in scène is gezet. Zij wijst vervolgens de schadeclaim van onze cliënte af, beëindigt de verzekering, plaatst haar voor de maximale duur in het Extern Verwijzingsregister (EVR) en als klap op de vuurpijl vordert zij de door haar gemaakte onderzoekskosten terug van cliënte.

 

Na al deze ingrijpende maatregelen wendde cliënte zich tot Arslan & Ersoy Advocaten met het verzoek haar recht te halen. Hierop hebben wij een kort geding aangespannen tegen de verzekeraar met het doel om de voorzieningenrechter te vragen al deze ingrijpende maatregelen ongedaan te maken. Deze maatregelen waren namelijk in strijd met het recht getroffen en mochten in geen geval stand houden. Helaas was de Voorzieningenrechter niet overtuigd van de in onze optiek plausibele verklaringen die cliënte gaf en wees hij de vorderingen af.


Mede door het doortastend handelen van Arslan & Ersoy Advocaten in hoger beroep maakt het Gerechtshof Den Haag korte metten met deze uitspraak van de Voorzieningenrechter. Zo overweegt het Gerechtshof dat het ensceneren van een inbraak om een verzekeringsuitkering te verkrijgen een zware beschuldiging is die een stevige onderbouwing vereist.

 

De verschillende in opdracht van Nationale-Nederlanden opgemaakte rapporten geven naar het oordeel van het hof deze onderbouwing niet. De verzekeraar heeft volgens het Gerechtshof niet de vinger gelegd op feiten en omstandigheden die bijdragen aan het bewijs dat onze cliënte zelf de inbraak in scène heeft gezet. Alles bij elkaar leveren de door de verzekeraar gestelde feiten en omstandigheden hooguit een redelijk vermoeden van fraude op en volgens de normen die zijn uitgestippeld in de geldende jurisprudentie is dit onvoldoende voor het doen van een registratie in het EVR, aldus het Gerechtshof.


Deze uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl. Voor de volledige uitspraak wordt u verwezen naar bijgevoegde link:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:559

 

Bent u ook het slachtoffer van onterechte opname van uw persoonsgegevens in diverse frauderegisters door uw verzekeraar? Dan is het tijd om ons advocatenkantoor in te schakelen dat gespecialiseerd is in het verzekeringsrecht en verzekeringsfraudezaken. Wist u bijvoorbeeld ook dat Arslan & Ersoy Advocaten uitsluitend verzekerden bijstaat en weigert om verzekeraars bij te staan? Dit biedt ons het voordeel om onbevangen en onafhankelijk op te treden tegen (grote) verzekeraars in verzekeringsfraudezaken.

 

Indien u te maken heeft met dezelfde verzekeringsproblemen, dan kunt u telefonisch (070 711 33 30) of via e-mail (info@arslanersoy.nl) contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

 

 

Bel ons direct