Den Haag +31 70 711 33 30  |  Amsterdam +31 20 717 31 10  |    Email

ACTUEEL

januari2017

Gemeente Eindhoven heeft bijeenkomst ‘haatimams’ onterecht verboden!

30 januari 2017|

Door met zijn besluitvorming te verhinderen dat de uit diverse landen uit het Midden-Oosten uitgenodigde gastsprekers kunnen spreken en worden toegelaten tot de Islamitische Conferentie, die werd georganiseerd door de Stichting Waqf, heeft de toenmalige burgemeester van Eindhoven op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op het recht op vergadering en betoging, zoals verankerd in artikel 9 van de Grondwet. De sprekers waren uitgenodigd voor een islamitische conferentie maar hun komst werd door de burgemeester verboden omdat de gastsprekers zich negatief hadden uitgelaten over Joden, homo’s, ongelovigen en vrouwenrechten. Ook zouden zij de gewelddadige jihad hebben verheerlijkt. De rechtbank voegt hieraan toe dat de burgemeester hierbij ten onrechte [...]

november2016

‘Harde’ bewijsregel voor de werkgever bij ontbinding door disfunctioneren

30 november 2016|

De kantonrechter in Alkmaar heeft recentelijk een interessante uitspraak gedaan over de toepassing van het bewijsrecht in geschillen onder de huidige Wet Werk en Zekerheid. In deze zaak verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren van de werknemer (artikel 7:669 lid 3, onderdeel d, BW). De kantonrechter oordeelt dat de feiten en omstandigheden die door de werkgever naar voren zijn gebracht geen redelijke grond voor ontbinding opleveren. ‘Harde’ bewijzen noodzakelijk Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en ’s-Hertogenbosch (Hof Arnhem-Leeuwarden, 3 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:761 en Hof ’s-Hertogenbosch, 25 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:705) hebben eerder geoordeeld dat het ‘aannemelijk maken’ [...]

oktober2016

Huisbezoek door DUO en is uw uitwonendenbeurs ingetrokken? Check goed wie de controleur is!

21 oktober 2016|

Sinds jaar en dag is DUO flink actief met het voeren van huiscontroles bij studenten die uitwonend zijn. Veelal zijn er twee controleurs die onaangekondigd het door de student opgegeven adres komen controleren. Zij onderzoeken dan of de student daadwerkelijk uitwonend is. Vervolgens rapporteren zij hun bevindingen aan DUO en DUO neemt op basis van deze rapportage de beslissing om de uitwonendenbeurs van de desbetreffende student al dan niet in te trekken. Vaak volgt hierop ook een boetebeschikking die oploopt tot 50% van het bedrag dat door DUO wordt teruggevorderd als gevolg van de intrekking van de uitwonendenbeurs. De beslissing van DUO valt of staat dan ook met de inhoud van deze rapportages. [...]

september2016

Facebook moet van rechter IP-adres van stalker verstrekken aan benadeelde

1 september 2016|

Een cliënt van ons werd sinds jaar en dag herhaaldelijk lastiggevallen op Facebook door iemand die zijn identiteit geheim hield. Hoewel onze cliënt een vermoeden had wie het was, kon hij de betrokkenheid van de desbetreffende persoon niet aantonen. Toen de beledigende en onrechtmatige posts over zijn persoon ondraaglijk werden voor hem, benaderde cliënt ons kantoor met het verzoek om hem rechtsbijstand te verlenen. Al gauw sommeerde mr. Yusuf Ersoy Facebook om het IP-adres gekoppeld aan de registraties op het Facebook-account te verstrekken, zodat de door onze cliënt geleden schade verhaald kon worden op de beheerder van het Facebookprofiel en herhaling van deze onrechtmatige gedraging(en) voorkomen kon worden. Helaas weigerde [...]

augustus2016

Op staande voet ontslagen? Een aantal bruikbare tips!

4 augustus 2016|

Veelvuldig worden wij als advocatenkantoor geconfronteerd met vragen van cliënten over ontslag op staande voet. In dit verband is het handig om goed geïnformeerd te zijn over wat je als werknemer te wachten staat, indien je op staande voet bent ontslagen. Voortvarend optreden Bij ontslag op staande voet moet er voortvarend opgetreden worden doordat opzegging wegens een dringende reden uitsluitend kan, als na een zorgvuldig onderzoek een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is voor de werkgever. Dan moet er sprake zijn van gedragingen of eigenschappen van de medewerker die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat deze de [...]