Den Haag +31 70 711 33 30  |  Amsterdam +31 20 717 31 10  |    Email

ACTUEEL

december2019

Wildgroei aan letselschadespecialisten: een voordeel of nadeel?

19 december 2019|

Een zoekopdracht naar 'letselschade' of 'letselschadespecialist' op google levert een enorm aantal hits op. Ieder slachtoffer van een ongeval, kan, indien er een aansprakelijke partij is, zijn schade verhalen op deze partij of diens verzekeraar. Elk slachtoffer van een ongeval heeft recht op een belangenbehartiger. Belangrijk daarbij om te weten is dat de zaak wordt toevertrouwd aan een belangenbehartiger die capabel is om letselschadezaken te behandelen. Voordat u een letselschadespecialist inschakelt, is het raadzaam om de expertise, ervaring en het opleidingsniveau van deze specialist te onderzoeken. In onze optiek is het niet verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen die [...]

april2020

A.s.r. vindt het in letselschadezaken niet langer passend om gemiste inkomsten uit “zwart werk” te vergoeden

28 april 2020|

Bij de behandeling van letselschadedossiers namens slachtoffers van verkeers- en/of bedrijfsongevallen hebben wij regelmatig te maken met A.s.r. Verzekeringen aan de overkant van de spreekwoordelijke onderhandelingstafel. Sinds enkele maanden lijkt deze verzekeraar echter de strijd te zijn aangegaan met claims bestaande uit gemiste inkomsten uit "zwart werk". Zo heeft zij in een notitie, die kennelijk standaard aan belangenbehartigers wordt gestuurd, kenbaar gemaakt dat met de tegenwoordig geldende normen en waarden het niet langer passend is om gemiste inkomsten uit "zwart werk" te vergoeden. Waarom vindt A.s.r. dat gemiste inkomsten uit "zwart werk" niet vergoed mag worden? A.s.r. meent dat in [...]

april2020

Werkgever aansprakelijk voor letselschade van werknemer als gevolg van diens val van een ladder tijdens werk

17 april 2020|

De kantonrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde in haar uitspraak van 25 maart 2020 dat de werkgever van onze cliënt aansprakelijk is voor alle schade die hij heeft geleden als gevolg van een ongeval tijdens het werk. In deze bijdrage zullen de casusfeiten de revue passeren en gaan wij in op de juridische beoordeling die de kantonrechter heeft gemaakt. Onze cliënt werkte sinds jaar en dag als installateur voor een bedrijf dat elektronische beveiligingssystemen aanlegt. Op 24 juli 2017 was hij in opdracht van zijn werknemer aan het werk in een bedrijfspand van een autodealer. Voor het aanleggen van [...]

april2020

Gerechtshof Den Haag oordeelt dat verzekeraar onvoldoende bewijs heeft voor frauderegistratie en maakt deze ongedaan.

9 april 2020|

In deze zaak is aan de orde of de verzekeraar onze cliënte terecht wegens fraude heeft opgenomen in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Volgens de verzekeraar was er sprake van een frauduleuze claim omdat cliënte melding heeft gedaan van een inbraak in haar luxe schoenenwinkel, terwijl alles erop wijst dat sprake is van een geënsceneerde inbraak. Niets blijkt echter minder waar, zoals zal volgen uit het navolgende. Op 7 april 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een jarenlang durend geschil tussen onze cliënte en Nationale Nederlanden als verzekeraar. De verzekeraar beschuldigde onze cliënte van het doen van een [...]

mei2019

Geen rijbewijs, wel verkeersongeval en letsel? Uw claim is haalbaar!

28 mei 2019|

In een spraakmakende letselschadezaak, waarbij onze cliënt als bestuurder van een motorfiets betrokken was geraakt bij een verkeersongeluk, is het ons - ondanks de starre en weigerachtige houding van de verzekeraar van de tegenpartij - gelukt om via de rechtbank een letselschadevergoeding voor onze cliënt te bewerkstelligen. Het interessante aan deze zaak was dat onze cliënt niet beschikte over een motorrijbewijs, maar toch vond dat de tegenpartij (bestuurder van het betrokken voertuig) aansprakelijk was voor zijn schade. De verzekeraar weigerde echter de schade van onze cliënt te vergoeden en kwam met allerlei juridisch gekunstelde verweren om onder haar schadevergoedingsplicht uit [...]