Ondernemingsrecht

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het begeleiden en adviseren van ondernemers op uiteenlopende aspecten van het ondernemingsrecht. Of het nu gaat om het opzetten van een onderneming of juridische begeleiding en advisering in het kader van fusies, overnames of joint ventures; u kunt altijd rekenen op uiterst deskundige en professionele ondersteuning van Arslan & Ersoy. Ook wanneer er geschillen (dreigen te) ontstaan met uw medeaandeelhouders of zakenpartners, dan bent u bij ons aan het juiste adres voor juridisch advies dan wel begeleiding en bijstand in juridische procedures. Wij staan niet alleen grote (internationale) ondernemingen en ondernemers uit het MKB bij, maar ook verenigingen en stichtingen. Wij hebben de benodigde ervaring en expertise in huis om u bij te staan in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam of in (internationale) arbitragegeschillen, alsmede in uiteenlopende en complexe civiele procedures waarin u als onderneming, aandeelhouder of bestuurder wordt of bent betrokken.

Letselschadezaken

Arslan & Ersoy is gespecialiseerd in alle juridische aspecten van letselschadezaken. Of u als verkeersdeelnemer betrokken bent geweest bij een verkeersongeval of het slachtoffer bent geweest van een medische fout van een arts dan wel uw werkgever aansprakelijk wenst te stellen voor letsel dat u in het kader van uw werk hebt geleden, bij Arslan & Ersoy bent u aan het juiste adres om uw recht te halen. Wij trachten in eerste instantie namens u de aansprakelijke partij volledig aansprakelijk te stellen voor de door u geleden (im)materiële schade. Veelal is de wederpartij verzekerd, waardoor de verzekeraar niet alleen voor de door u geleden (im)materiële schade dient op te draaien, maar ook voor de door u gemaakte en te maken advocaat- en medische kosten. Indien de verzekeraar of de aansprakelijke partij de aansprakelijkheid niet (volledig) erkent, dan kunnen wij in overleg met u een deelgeschilprocedure starten bij de bevoegde rechtbank teneinde alsnog uw gelijk te halen bij de rechter. Om u beter van dienst te zijn, heeft Arslan & Ersoy door de jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd van medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, fysiotherapeuten, huisartsen en medische specialisten. Heeft u een letselschadezaak? Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend intakegesprek.

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

De verzekeringssector is volop in beweging. Het aantal claims is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Verzekerden leggen zich minder vaak neer bij een afwijzing van dekking. Onze advocaten en juristen spelen hierop in en adviseren tussenpersonen en verzekerden over allerhande verzekeringskwesties en -claims. Wij zijn vertrouwd met alle aspecten van het verzekeringsvak: van aansprakelijkheid en vergoedingen tot polisvoorwaarden en dekkingen. Regelmatig worden cliënten geconfronteerd met onrechtmatige registraties in het CIS-register van verzekeraars of in het Extern Verwijzingsregister van bancaire instellingen. Wij treden in dit verband regelmatig op tegen verzekeraars en banken teneinde deze onrechtmatige registraties in deze registers ongedaan te krijgen. Conflicten lossen we bij voorkeur in der minne op, maar indien nodig zoeken wij de confrontatie op en schromen wij niet om rechtsmaatregelen te treffen teneinde uw belangen veilig te stellen.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich dient te houden bij het nemen van bepaalde besluiten en het voeren van een behoorlijk bestuur. Arslan & Ersoy kan u begeleiden in alle aspecten van het bestuursrecht. Of het nu gaat om bezwaar- en beroepsprocedures tegen gemeentelijke bestuursorganen, de IND, het UWV, de SVB of andere bestuursorganen: wij zijn u graag van dienst. Afhankelijk van het spoedeisend belang dat u heeft, staan wij u ook bij in het kader van de voorlopige voorziening die in overleg met u wordt aangevraagd bij de bestuursrechter.

Contractenrecht

De advocaten van Arslan & Ersoy hebben jarenlange ervaring in nationaal en internationaal contracteren. Wij adviseren en ondersteunen onze cliënten bij hun bedrijfsvoering, het uitbreiden van de activiteiten en het verkennen van nieuwe (afzet)markten. Tot onze werkzaamheden op dit terrein behoren onder meer het opstellen, aanpassen en beoordelen van algemene voorwaarden en handels- en andere commerciële overeenkomsten, alsmede het voeren en begeleiden van onderhandelingen en het voeren van juridische procedures.

Bouw en vastgoed

Bij vragen over Bouw en Vastgoed kunt u bij ons terecht op het gebied van onroerend goed, zoals de koop en verkoop van onroerende zaken, huurrecht, bouwrecht, aanbestedingen, projectontwikkeling, ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht. Tot onze werkzaamheden behoren het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, het voeren van onderhandelingen en het optreden in juridische procedures in huurzaken bij de kantonrechter.

Financiering en zekerheden

Arslan & Ersoy adviseert en begeleidt partijen op het gebied van financiering, zekerheden en uitwinningsperikelen. Onze advocaten hebben ervaring met het adviseren en begeleiden van banken en andere financiële instellingen. Wij hebben zowel voor kredietverstrekkers, kredietnemers, als voor zekerheidsverschaffers en zekerheidshouders opgetreden. Onze werkzaamheden zien onder andere op het aangaan of beëindigen van financieringen en het verstrekken en uitwinnen van zakelijke en persoonlijke zekerheden, zoals pand, hypotheek en borgtocht.

Handel en transportrecht

Arslan & Ersoy adviseert over ieder aspect van de (inter)nationale goederenhandel. Wij stellen (internationale) handels- en transportcontracten en algemene voorwaarden op. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het leggen van beslagen, het voeren van procedures voor de gewone rechter en arbitrageprocedures. Wij werken bij grensoverschrijdende kwesties regelmatig samen met advocaten in andere landen. Door de jaren heen hebben onze advocaten en juristen een netwerk van specialisten over de hele wereld opgebouwd.

Mediarecht

Arslan & Ersoy adviseert, begeleidt en procedeert op het gebied van Mediarecht. Het Mediarecht is een zeer actueel en dynamisch rechtsgebied. Heeft u last van belediging, smaad, laster of een onrechtmatige publicatie, dan bent u bij Arslan & Ersoy aan het juiste adres. Voor zover dat nodig is, werken wij na overleg met u samen met een PR-bureau om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Indien u wordt geconfronteerd met belediging, smaad, laster of een onrechtmatige publicatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten of juristen.

Arbeidsrecht

Uw belangen vormen het uitgangspunt van onze adviezen, zowel in reguliere arbeidsrechtvraagstukken als in bijzondere situaties. Wij richten ons niet alleen op werkgevers maar ook op werknemers. Daardoor zijn wij in staat zowel de belangen van onze cliënt als die van de wederpartij uitstekend in te schatten. Wij staan u graag bij in ontslagprocedures bij de kantonrechter, het UWV en uiteraard in andere arbeidsrechtelijke kwesties.

burgerlijke rechtsvordering

Faillissementsrecht

Voorkomen is beter dan genezen. Arslan & Ersoy is bij uitstek de juiste adviseur voor ondernemingen of particulieren in zwaar weer of ondernemingen of particulieren die worden geconfronteerd met (contracts)partijen die in zwaar weer verkeren. Wij kunnen u op verschillende manieren bijstaan. Zo kunnen wij uw contracten bestand maken tegen een mogelijk faillissement en staan wij u bij indien u het faillissement van uw contractspartij wenst aan te vragen of indien uw faillissement wordt aangevraagd bij de Rechtbank. Wij adviseren en, waar nodig, procederen eveneens over zaken als bestuurdersaansprakelijkheid, verrekening, pauliana, pandrechten, hypotheken en eigendomsvoorbehouden.

Intellectuele eigendom

Nieuwe kennis en creativiteit zijn vaak het resultaat van aanzienlijke inspanningen. U wilt uw intellectuele eigendom goed beschermen en hetzelfde geldt voor het waarborgen van de rechten op kennis die door onderzoek en ontwikkeling zijn verkregen. Of het nu om uw producten, merken of bijvoorbeeld de naam van uw onderneming gaat, bescherming van uw intellectuele eigendom is van groot belang. Arslan & Ersoy adviseert u over het verkrijgen en handhaven van intellectuele eigendomsrechten. Arslan & Ersoy heeft veel ervaring met inbreukzaken en weet wat te doen wanneer uw rechten worden geschonden. Ook staan wij u bij wanneer u zelf beschuldigd wordt van het maken van inbreuk. Arslan & Ersoy heeft daarnaast ervaring met het opstellen van contracten, zoals op maat gemaakte geheimhoudings-, licentie- en vaststellingsovereenkomsten met betrekking tot de gemaakte of te maken afspraken over intellectuele eigendomsrechten.

Turkse praktijk

Arslan & Ersoy heeft een omvangrijke Turkse praktijk en begeleidt bedrijven uit Nederland bij het zaken doen in Turkije. Ook ondersteunen wij Turkse bedrijven die investeren in – of handel drijven met – Nederland. Zonder twijfel is Arslan & Ersoy het advocatenkantoor in Nederland dat de meeste ervaring heeft met het investeren in Turkije of zaken doen met Turkse zakenpartners.

In de loop der jaren hebben onze advocaten en juristen goede betrekkingen opgebouwd met de autoriteiten in Turkije. Wij werken samen met gerenommeerde Turkse advocatenkantoren en andere zakelijke dienstverleners en kunnen hen inschakelen wanneer zulks in het belang is van onze cliënten. Al onze advocaten en juristen hebben een Turkse achtergrond en zijn goed bekend met de Turkse markt en de relevante wet- en regelgeving. Bovendien spreken al onze advocaten en juristen vloeiend Nederlands, Engels en Turks.

Wij kunnen onze cliënten een uitgebreid dienstenpakket bieden en hen begeleiden bij geschillen met zakenpartners, het opstellen en beoordelen van commerciële contracten, het begeleiden bij fusies, overnames en andere samenwerkingsvormen en het beheren van hun debiteurenportefeuille. Door onze expertise, ervaring en netwerk in Turkije, zijn wij in staat om onze cliënten op maat gemaakte, nauwkeurige en effectieve diensten aan te bieden. Indien u vragen heeft over onze Turkije praktijk, neem dan gerust contact op met één van onze advocaten of juristen.

Istanbul Galata