Den Haag +31 70 711 33 30  |  Amsterdam +31 20 717 31 10  |    Email

ACTUEEL

augustus2016

Op staande voet ontslagen? Een aantal bruikbare tips!

4 augustus 2016|

Veelvuldig worden wij als advocatenkantoor geconfronteerd met vragen van cliënten over ontslag op staande voet. In dit verband is het handig om goed geïnformeerd te zijn over wat je als werknemer te wachten staat, indien je op staande voet bent ontslagen. Voortvarend optreden Bij ontslag op staande voet moet er voortvarend opgetreden worden doordat opzegging wegens een dringende reden uitsluitend kan, als na een zorgvuldig onderzoek een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is voor de werkgever. Dan moet er sprake zijn van gedragingen of eigenschappen van de medewerker die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat deze de [...]

juli2016

De aanhouder wint!

12 juli 2016|

In een letselschadezaak, waarin onze client (im)materiële schade had geleden als gevolg van een verkeersongeluk waarbij de wederpartij een verkeersfout had gemaakt, bleef de verzekeraar van de wederpartij om onnavolgbare redenen de betrokkenheid van haar verzekerde en iedere aansprakelijkheid ontkennen. Reden genoeg voor ons om een deelgeschilprocedure te starten bij de Rechtbank te Den Haag. Na geduldig procederen heeft de Rechtbank ons volledig in het gelijk gesteld en is de aansprakelijkheid vastgesteld op 100%. Dat wil zeggen dat de verzekeraar verplicht is om alle (im)materiële schade die onze client als gevolg van het verkeersongeluk heeft geleden en zal lijden, te [...]

maart2016

Wordt u ten onrechte uitgemaakt voor fraudeur?

3 maart 2016|

Wordt u door uw bank of verzekeraar onterecht uitgemaakt voor een fraudeur en wordt u geconfronteerd met de ernstige gevolgen hiervan? U kunt daarbij denken aan het beëindigen van de krediet-of verzekeringsovereenkomst en registratie in het CIS-register. Voor rechtsbijstand in zulke situaties kunt u zich te allen tijde wenden tot de specialisten van ons kantoor. Eén van de mogelijke gevolgen van fraude bij verzekeringszaken is een registratie in het CIS-systeem. Dit is een externe registratie bij stichting CIS die verstrekkende consequenties heeft voor betrokkene. Alle deelnemende financiële instellingen kunnen hierdoor immers vaststellen dat er sprake is van een registratie in [...]

juli2015

Bakker in Schilderswijk doet aangifte tegen ME

7 juli 2015|

Mr. Ü. Arslan staat eigenaren van een bakkerij in Schilderswijk bij na dubieuze en hardhandige inval door de ME in de bakkerij. Zie voor de volgende links voor de nieuwsberichten in de mainstream media: http://www.telegraaf.nl/binnenland/24238193/__Aangifte_tegen_ME_Schilderswijk__.html http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/bakker-schilderswijk-doet-aangifte-geweld/