Den Haag +31 70 711 33 30  |  Amsterdam +31 20 717 31 10  |    Email

ACTUEEL

oktober2017

Rechter tikt verzekeraar op vingers wegens te voorbarige EVR-registratie

24 oktober 2017|

  In een kort tijdsbestek van zes maanden stonden Arslan & Ersoy Advocaten en de advocaten van Achmea Schadeverzekeringen N.V. (hierna te noemen: "Achmea") op 9 oktober 2017 voor een tweede maal tegenover elkaar bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zutphen in twee verschillende verzekeringsfraudezaken. In beide zaken ging het echter om inbraak in een auto, waarbij diverse onderdelen van de desbetreffende auto's waren ontvreemd. In de eerste zaak, waarin de Voorzieningenrechter uitspraak deed op 6 april 2017 (zie link: KG-Uitspraak-06.04.2017-Rechtbank-Zutphen-1) oordeelde de Voorzieningenrechter reeds dat Achmea ten onrechte was overgegaan tot het registreren van de persoonsgegevens van onze cliënt [...]

oktober2017

Heeft u al een virtuele tour gemaakt door ons kantoor?

12 oktober 2017|

Als kantoor vinden wij het belangrijk om up to date te blijven met de technologische ontwikkelingen. Onlangs hebben wij panorama foto's laten maken van het interieur van ons kantoor, welke foto's wij hebben laten verwerken tot een streetview virtuele tour. "Google Business View" is een combinatie van 360 graden foto's én professionele 2D foto's, verwerkt tot een interactieve bedrijfspresentatie. Hierdoor krijgen cliënten de ervaring alsof zij echt in ons kantoor rondlopen. Zo komt ons kantoor online tot leven en kunt u interactief de sfeer van ons kantoor proeven! Wilt u een kijkje nemen? Dat kan via onderstaande link: https://goo.gl/maps/zWm9qhZe2yn Bent [...]

augustus2017

Woningcorporatie is schadeplichtig jegens huurder wegens onrechtmatig ontruimen van huurwoning

27 augustus 2017|

Stichting Havensteder is bij arrest van 1 augustus 2017 door het Gerechtshof te Den Haag veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de heer S. van 't H. (hierna te noemen: "cliënt") voor het onrechtmatig ontruimen van diens huurwoning en het zonder zijn toestemming verwijderen en vernietigen van zijn persoonlijke goederen uit zijn huurwoning. In eerste aanleg had de Rechtbank te Rotterdam nog geoordeeld dat onvoldoende was komen vast te staan dat Stichting Havensteder opdracht had gegeven tot de litigieuze ontruiming. In hoger beroep heeft mr. Ümit Arslan van ons kantoor ten overstaan van het Gerechtshof te Den Haag [...]

april2017

Verzekeringsfraude? Ik dacht het niet!

6 april 2017|

Stelt u zich voor dat u op een vroege zaterdagochtend door uw buurman wordt gebeld met de mededeling dat er is ingebroken in uw auto en dat u zich in alle haast en nog in uw pyjama's begeeft naar de parkeergarage, alwaar u uw auto zowel van binnen als van buiten gesloopt aantreft. Uw navigatiesysteem, aircobedieningspaneel en alle overige dure snufjes uit uw auto zijn volledig gedemonteerd en ontvreemd. U belt gelijk met de politie en doet netjes uw aangifte. Vervolgens bericht u uw verzekeraar hierover en maakt u melding van de schade. Als donderslag bij heldere hemel bericht uw verzekeraar u echter na enkele weken dat [...]

januari2017

Gemeente Eindhoven heeft bijeenkomst ‘haatimams’ onterecht verboden!

30 januari 2017|

Door met zijn besluitvorming te verhinderen dat de uit diverse landen uit het Midden-Oosten uitgenodigde gastsprekers kunnen spreken en worden toegelaten tot de Islamitische Conferentie, die werd georganiseerd door de Stichting Waqf, heeft de toenmalige burgemeester van Eindhoven op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op het recht op vergadering en betoging, zoals verankerd in artikel 9 van de Grondwet. De sprekers waren uitgenodigd voor een islamitische conferentie maar hun komst werd door de burgemeester verboden omdat de gastsprekers zich negatief hadden uitgelaten over Joden, homo’s, ongelovigen en vrouwenrechten. Ook zouden zij de gewelddadige jihad hebben verheerlijkt. De rechtbank voegt hieraan toe dat de burgemeester hierbij ten onrechte [...]